Energietransitie Bloemenbuurt

Op naar Aardgasvrij (ready)

In 2020-2021 heeft een Meedenkfase met bewoners plaatsgevonden en geleid tot de keuze om de wijk tot 2030 verder te verduurzamen. Zodat we daarna (stapsgewijs) van het aardgas af kunnen. Voor meer informatie:
Technische rapportage
Nota van Uitgangspunten

Sinds voorjaar 2022 werken gemeente Ede, ValleiEnergie, Woonstede samen met de inwoners aan de uitvoering.
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met anouk@valleienergie.nl, of 06-5479369.

Informatieavond isolatie

Op 29 juni laten experts van Platform Duuurzaam Samenwerken en het Energieloket zien hoe je in een woning uit de jaren vijftig uit de Bloemenbuurt het beste energie kunt besparen. Welke maatregelen je het beste kan nemen, wat het kost  aan de hand van actuele offertes, hoeveel je kunt besparen, en wat je ook zonder investeringen kunt doen om energie te besparen.

Tijd: 19:30-21:00 uur
Locatie: buurthuis De Stek, Begonialaan 42, Ede

Aanmelden is niet verplicht, maar mag wel.

Ranonkellaan

Woonstede wil de huurwoningen in de Ranonkellaan goed gaan isoleren en geschikt maken om van het aardgas af te gaan (aardgasvrij-ready). Woningeigenaren worden ondersteund door gemeente Ede en kunnen ook meedoen. Op 19 april was de eerste  bijeenkomst van de adviesgroep van bewoners samen met Woonstede. Op 17 mei is de volgende gepland.

Hoomdossier

Elke woningeigenaar kan gratis met het Hoomdossier aan de slag voor zijn woning en inzichtelijk maken wat de mogelijkheden voor energiebesparing zijn.