Energietransitie Ranonkellaan

Ranonkellaan aardgasvrij- ready

Woonstede en gemeente Ede trekken samen met de bewoners op om de huizen in de Ranonkellaan goed te isoleren. Ook wordt onderzocht of het haalbaar en betaalbaar is om de koop- en huurwoningen meteen aardgasvrij te maken.

De werkzaamheden starten naar verwachting in de eerste helft van 2023. Dan vindt ook het geplande onderhoud van de huurwoningen plaats.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met anouk@valleienergie.nl, of 06-54793697

Ranonkellaan Projectgebied

Nieuwsbrief juli

Een aantal huurwoningen in de Ranonkellaan is bekeken door een
onderzoeksbureau. Op 21 juni kreeg de adviesgroep daarvan het resultaat.
Het bleek duurder dan verwacht om de woningen helemaal optimaal te
isoleren. Woonstede en de aannemer gaan kijken wat er toch nog mogelijk
is om de woningen betaalbaar aardgasvrij-ready te maken. Het is de bedoeling een voorstel te doen dat ook
voor woningeigenaren interessant is. De plannen worden na de
zomervakantie verder uitgewerkt en met de adviesgroep besproken.

GroepStokstaartjes

Adviesgroep

De adviesgroep denkt mee over de maatregelen en bekijkt of de woningen betaalbaar aardgasvrij kunnen worden gemaakt.
De adviesgroep Ranonkellaan krijgt op 27 september meer informatie over de verschillen tussen een hybride warmtepomp en het warmtenet.
Wilt u daar bij zijn of meer informatie? Klik dan hieronder.

Veelgestelde vragen

Gemeente Ede en Woonstede wil de woningen in de Ranonkellaan goed gaan isoleren en geschikt maken om van het aardgas af te gaan (aardgasvrij-ready). Woningeigenaren kunnen ervoor kiezen mee te doen.

Samen met de bewoners van de Ranonkellaan wordt bekeken of het ook haalbaar en betaalbaar is om de koopwoningen en huurwoningen van de Ranonkellaan aardgasvrij te maken. Dit moet worden gecombineerd met de geplande werkzaamheden aan riool en openbare ruimte. 

Woonstede wil de huurwoningen gaan renoveren tot minimaal energielabel A. Dat verbetert het comfort (minder tocht en kou) en verlaagt de energiekosten. Ook het regulier onderhoud van de woning wordt dan meegenomen. Mogelijke maatregelen zijn spouwmuurisolatie, dakisolatie, zonnepanelen, glasvervanging en zonnepanelen.

Bewoners van de Ranonkellaan kunnen zich opgeven voor een digitale nieuwsbrief, via anouk@valleienergie.nl. Alle bewoners worden op de hoogte gehouden via een huis-aan-huis nieuwsbrief.

De werkzaamheden starten naar verwachting in de eerste helft van 2023. Dan vindt ook het geplande onderhoud van de huurwoningen plaats.

Als we van het gas af gaan, krijgen we dan alleen een inductiekookplaat? Mijn oven is namelijk ook op gas.
Deze vragen gaan we met de adviesgroep bespreken.

De adviesgroep is samengesteld uit bewoners, zowel huurders als woningeigenaren. De adviesgroep denkt mee over het plan en bekijkt of de woningen betaalbaar aardgasvrij kunnen worden gemaakt.

Alle huurders en woningeigenaren mogen zich aanmelden voor de adviesgroep. Aanmelden kan via anouk@valleienergie.nl, of 06-54793697

Woningeigenaren uit de Ranonkellaan kunnen meeliften op de isolatiemaatregelen uit het plan van Woonstede. Natuurlijk mogen zij ook zelf aan de slag.

Dat is voor iedere woningeigenaar anders. Er zijn subsidiemogelijkheden en de gemeente verstrekt goedkope leningen bij het verduurzamen van de woning. Ook het voordeel van de energiebesparing kunt u meenemen in de berekening. Voordeel voor de koper is dat meeliften het voordeel heeft dat u de juiste begeleiding heeft en  ontzorgd wordt bij de keuze van maatregelen en de uitvoer.

Woonstede wil de verduurzaming naar label A gaan uitvoeren zonder huurverhoging.

Als er zonnepanelen komen worden de servicekosten wat verhoogd, de stroomopbrengst van de panelen gaat naar de huurders.

Voor het aanleggen van een (CV installatie, mocht die er nog niet zijn) wordt wel een huurverhoging gerekend.

U bent niet verplicht om mee te doen.

De wet bepaalt dat als ten minste 70 procent van de huurders instemt met het renovatievoorstel het voorstel geacht wordt redelijk te zijn. Vindt een huurder ondanks die meerderheid dat het voorstel in zijn geval toch niet redelijk is, dan ligt het initiatief bij hem om binnen acht weken de rechter te vragen een oordeel te geven over de redelijkheid van het voorstel. Stapt de huurder niet of niet tijdig naar de rechter dan wordt ervan uitgegaan dat hij alsnog heeft ingestemd met het voorstel. De huurder is dan verplicht zijn medewerking te verlenen.

Voor kopers geldt dat elke gebouweigenaar geheel individueel kan beslissen.

Voor elke woning wordt een woningopname gedaan. Dan wordt ook onderzoek gedaan naar de staat van de vloeren.

Voor alle huizen wordt waar nodig de elektriciteitsaansluiting aangepast en gaat voledoen aan de NEN 1010 (veiligheids)norm.

Voor de elektra in de openbare ruimte geldt dat in het kader van het herinrichtingsproject met de netbeheerder wordt gekeken of aanpassingen nodig zijn.

Als we van het gas af gaan, krijgen we dan alleen een inductiekookplaat? Mijn oven is namelijk ook op gas.
Deze vragen gaan we met de adviesgroep bespreken.

Huurders kunnen kijken op milieucentraal.nl voor meer informatie over verwachte gemiddelde energiebesparing. Kopers kunnen via het Hoomdossier van ValleiEnergie een overzicht van verwachte kosten en besparingen opvragen.

Uw woning wordt niet gesloopt. Woonstede gaat onderhoud uitvoeren om uw wooncomfort te verbeteren. Daarom heeft u geen recht op een woningurgentie naar een andere woning.