Nieuwsbrief september 2021

Warmtetransitievisies in de schijnwerpers

Op zoek naar een nieuw woord voor het scrabble? Warmtetransitievisie en het daaruit volgende warmtetransitieplan of strategie. Elke gemeente is er op dit moment mee bezig, en wij als energiecoöperatie worden door die gemeenten regelmatig gevraagd bij te dragen aan die visies.

Waar gaat het over? Wat gaan jullie ervan merken? Hoe gaan de verschillende gemeenten er mee om en zijn er verschillen te zien? En hoe steunt ValleiEnergie inwoners bedrijven, en gemeenten bij de warmtetransitie? Daar gaan we deze nieuwsbrief op in. Er is steeds meer werk aan de winkel voor ons.

(Jong) talent gezocht

Wil jij werken in de energie besparing – warmtetransitie?

Wij werken in advisering aan bewoners over energie besparen, zowel huizenbezitters als huurders. We doen dit samen met gemeenten en woningcorporaties. We onderhouden hierin ook nauwe banden met lokale en regionale duurzame ondernemers. Immers die doen de uitvoering van wat wij voorbereiden. Daar krijgen wij geen commissie over, het waarborgen onze onafhankelijkheid is ons daarvoor te belangrijk.

We adviseren gemeenten in de visietrajecten en planvorming van de grote vraagstukken van deze tijd. Daar gaat deze nieuwsbrief over.

Denk je nu, “dat wil ik ook!”. Laat dan even wat van je horen bij Lex Hoefsloot (lex.hoefsloot@valleienergie.nl) of Yvonne Kleefkens (yvonne.kleefkens@valleienergie.nl).

Je kunt bij ons in dienst, als zelfstandige of als vrijwilliger aan de slag.

We zijn op zoek naar nieuw talent (zeker jongere mensen moedigen we aan hierin te stappen!) om onze organisatie te versterken. We zien een groeiende vraag op ons afkomen vanuit gemeenten, woningcorporaties en andere partijen.

We willen ook ons programma van energieambassadeurs / coaches versterken. Dat zijn kundige mensen die na een uitgebreide training op bezoek gaan bij huiseigenaren of huurders om hen te adviseren over energiebesparing. Het gaat dan om mensen met een sluimerende interesse op weg te helpen. Hiervoor gebruiken we onder meer een uitgebreid digitaal programma, Econobis en het Hoomdossier. Beiden ontwikkeld vanuit en door de coöperatie wereld.

Van het bestuur

Beste leden,

Het demissionaire orakel uit Den Haag heeft gesproken op Prinsjesdag……. Er is, ondanks de demissionaire status van het kabinet en dankzij de druk vanuit de Tweede Kamer, een voorstel om in 2022 bijna 7 miljard euro extra uit te geven aan klimaatmaatregelen. Dat is een zeer welkom voorstel. Geen idee of dit genoeg is voor 2022, maar in ieder geval kunnen weer heel wat initiatieven worden gefinancierd.

Een nationaal isolatieplan voor de 20% slechtst geïsoleerde woningen en een significante verhoging van de SDE++ regeling voor duurzame energie en andere technologieën voor vermindering van de CO2 uitstoot zijn goede initiatieven. Maar gelukkig ook een grote investering in warmtetransportnetten en ombouwen van aardgasnet naar waterstof om op de middellange termijn aan de doelstellingen te kunnen voldoen.

ValleiEnergie is verheugd over de extra gelden in de SDE++ regeling en we hopen daar in 2022 ook weer ruim gebruik van te kunnen maken. Er is wel een element dat ik niet specifiek heb kunnen opmaken in de aankondiging: investeren in de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk, want dit begint steeds meer parten te spelen in onze ambitie voor meer lokale opwekking. Hopelijk wordt het budget en de expertise binnen Liander ook behoorlijk uitgebreid.

 

Op woensdag 29 september a.s. vindt er weer een ALV plaats met als hoofdthema de financiële afwikkeling van 2020; de stukken zijn aan jullie verstuurd en ik hoop op een grote opkomst om te kunnen vaststellen dat we als organisatie financieel redelijk gezond zijn. Wel met als opmerking dat dit sterk afhankelijk is van de vrijwillige (dus onbetaalde) bijdrage van vele medewerkers! Ook willen wij twee nieuwe bestuursleden voorstellen met wie we een bijna (we zoeken nog iemand uit Wageningen) voltallig bestuur zullen vormen van 6 bestuursleden. Komt allen op deze Zoom-bijeenkomst, zie details in eerdere communicatie.

 

Kees Donker (rechts op de foto)
Voorzitter
Bestuur ValleiEnergie

Meikade: bouw zonneveld van start

Op zaterdag 11 september jl is met het planten van een hazelaar het officiële startsein gegeven van de bouw van het zonneveld aan de Meikade. Op dit moment wordt de onderconstructie voor de zonnepanelen aangebracht. Dat wordt nu nog vanaf de provinciale weg aan het zicht onttrokken door de hoge mais, maar als die eenmaal geoogst is, dan kunnen we er allemaal van genieten.

Zie Zonnecentrale Meikade – Vallei Energie voor een verslag en fotorapportage van de dag.

GroeneWaarden: alle lichten op groen!

We hebben jullie voor de zomer meegenomen in de ingewikkelde besluitvorming rond het project GroeneWaarden. We hadden een bezwaarschrift ingediend bij de belastingdienst tegen hun afwijzing voor de oude postcoderoos (PCR) regeling en tegelijkertijd hadden we een aanvraag ingediend voor subsidie toekenning onder de nieuwe PCR regeling. In de algemene nieuwsbrief van ValleiEnergie heb je wellicht al gelezen dat zowel het bezwaar als de subsidieaanvraag zijn goedgekeurd. Dat is inderdaad heel goed nieuws.

 

Alles overziend hebben we daarop besloten het project, zoals voorzien, te willen ontwikkelen volgens de oude regeling. Dat heeft een aantal voordelen die voor ons doorslaggevend waren:

  • Alle deelnemers hebben ingeschreven op het project onder de voorwaarden van de oude PCR regeling. Er hoeven geen nieuwe deelnameovereenkomsten afgesloten te worden.
  • Alle deelnemers hebben dezelfde rechten en plichten in de coöperatie GroeneWaarden. Onder de nieuwe PCR regeling was dit niet mogelijk.
  • We hoeven geen nieuwe leden te werven, we kunnen meteen van start.

Maar de wereld van de energietransitie verandert continu. Zo kwam Liander op 2 september met het bericht dat er in ons gebied geen ruimte meer was op het elektriciteitsnet voor nieuwe projecten. Gelukkig zagen we dit aankomen en hebben we de definitieve aanvraag snel voor 2 september ingediend. Deze week heeft Liander ons bevestigd dat ook dit licht op groen staat: ze hebben ruimte gereserveerd op het net voor GroeneWaarden!

Klimaattour Urgenda: 19 oktober in Lunteren

Op 19 oktober is het de landelijke energiecoöperatie wandeldag! We verzamelen 09:00 uur bij het treinstation Lunteren en
vertrekken om 09:15 uur. De dag wordt geopend door wethouder Geert Ritsema. Hij zal
samen met o.a. energiecoöperatie Vallei Energie het initiatief Energie WEB toelichten.

 We hopen dat ValleiEnergie met veel mensen op 19 oktober mee zal doen, lees meer over het dagprogramma op theclimatemiles.nl/route/2021-10-19/ .

Deel dit artikel