Advies

ValleiEnergie Advies & Projecten

Wat doet het projectbureau?

Ons team van adviseurs en projectleiders ontwikkelt en realiseert de groene opwekprojecten van ValleiEnergie. Dat doen we zowel met partijen uit de regio als met landelijke ontwikkelaars.

Wij ondersteunen de regio Foodvalley met de ontwikkeling en uitvoering van de Regionale Energiestrategie en de warmtetransitie.Samen met de gemeenten voeren we wijkaanpakken uit voor energiebesparing en om van het aardgas af te gaan.

Ook ondersteunen wij (de opstart van) lokale energiecoöperaties en burgerinitiatieven bij het realiseren van hun duurzaamheidsambities.

Bij al onze activiteiten streven we naar 50% participatie. Dit kun je ook lezen in het Klimaatakkoord.

Wil je weten wat wij voor jouw ambities kunnen betekenen?

Neem dan contact op met Lex Hoefsloot via lex.hoefsloot@valleienergie.nl of 06 – 50 65 37 35.


Ons doel is inwoners, ondernemers en gemeenten te ondersteunen en ontzorgen bij de energietransitie. Daarbij staat lokaal kennisdeling en opbouw van ervaring voor ons voorop.