Partners

Samen komen we verder

In het kader van onze missie werken we samen met alle gemeenten in de regio Foodvalley.

Om de belangen van onze leden en klanten te behartigen en de verduurzaming te versnellen, zijn we aangesloten bij en werken we samen met diverse lokale, regionale en landelijke organisaties.

Wij zijn aangesloten bij

Wij werken samen met