Nieuws

Bestuursleden gezocht

In de komende periode vertrekken de penningmeester en de secretaris omdat hun bestuurstermijn erop zit. Daarom zijn we op zoek naar twee nieuwe bestuursleden met ingang van januari 2025.Profiel bestuursleden

Lees verder >

Jaarbericht 2023

Voor ValleiEnergie was 2023 een mooi jaar met veel nieuwe ontwikkelingen. Op het vlak van opwek & opslag liepen er 6  nieuwe ontwikkelingen en sinds 2016 hebben onze professionals van de gemeentelijke Energieloketten al meer dan 22.000 mensen op weg geholpen met energie besparen.Jaarbericht bekijken

Lees verder >

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief maart 2023 In deze nieuwsbrief is te lezen dat de Doorwerthse Zonnehoeve gegund is door gemeente Renkum. Ook zijn 5 panelen te koop op de Energiekazerne. Uit de Lokale Energie monitor valt te lezen dat de coöperatieve opwek in 2023 weer is toegenomen. Voor het eerst zijn ook bekeken hoeveel burgerinitiatieven er inmiddels zijn, dat zijn er best veel! Lees hier de hele nieuwsbrief

Lees verder >

Doorwerthse Zonnehoeve

Doorwerthse Zonnehoeve De initiatiefnemers van het plan ‘Doorwerthse Zonnehoeve’, ValleiEnergie en Novar, zijn geselecteerd om een zonneveld in de gemeente Renkum te mogen realiseren. Hun plan past het beste bij de visie en doelen van de gemeente die in de Visie Grootschalige opwek staan. De gemeente gaat de initiatiefnemers van dit plan medewerking verlenen bij het doorlopen van de procedures die nodig zijn. Novar is één van de grotere ontwikkelaars in Nederland. Ze zijn gestart in 2014, toen nog onder de naam SolarFields. Raadsbrief en Persbericht Details over het project zijn te lezen op onze projectpagina over de Doorwerthse Zonnehoeve.

Lees verder >

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief December 2023 Terugkijkend is 2023 een jaar van mooie groei geweest in de activiteiten van ons uitvoeringsteam EnergieSamen Food Valley. Met als één van de mijlpalen de opening van de vaste locatie voor het Energieloket gemeente Ede aan de Boogstraat 11. Ook het uitvoeringsteam heeft een fikse groei doorgemaakt, zodat we het komend jaar nog meer mooie activiteiten gaan uitvoeren binnen ons werkgebied op het vlak van energiebesparing, energie opslag& opwek en de warmtetransitie. Onze energiecentrales hebben goed gedraaid en laten weer ruim 2.5 GWh productie op jaarbasis zien. Wel heeft de centrale in Hogesteeg last van de netcongestie.

Lees verder >