Nieuws

Zomer nieuwsbrief is uit

De zomer nieuwsbrief is uit! In deze nieuwsbrief lees je o.a. een bericht van het bestuur en de links naar de artikelen over de Meikade. Die de afgelopen weken zijn verschenen in Ede Stad. Klik hier voor de volledige nieuwsbrief.

Lees verder >

Energiecluster Ede

Op 22 juni jongstleden organiseerde gemeente Ede een informatieavond in het kader van het energiecluster A12-A30. Onze voorzitter Kees Donker gaf daar een presentatie over onze coöperatie. Ruim 200 mensen woonden de avond bij. Onze presentatie is te hier te bekijken. Naar aanleiding van deze avond konden mensen vragen stellen. Bekijk de ons gestelde vragen en antwoorden.

Lees verder >

Huishoudens laten hun stem horen

EDE Al bijna 700 huishoudens uit de FoodValley hebben zich aangesloten bij de coöperatie ValleiEnergie. Onze leden maken zich zorgen over de klimaatcrisis en willen daar wat aan doen. We willen betrokken zijn bij het klimaatbeleid van de gemeenten waar we wonen. Samen laten wij zo onze stem horen en bepalen wij mede het klimaatbeleid van onze gemeenten. Maar ook in de regio Foodvalley bij de Regionale Energie Strategie (RES) zitten wij aan tafel. Over de RES hebben we eerder gesproken in deze rubriek. Eerst besparen dan opwekken. Daar is iedereen het over eens, en dat geldt niet alleen voor

Lees verder >

Groene en lokale energie bij Meikade

EDE Groene én lokale energie vind je bij zonnecentrale Meikade in Ede. Daar zijn ruim 5000 zonnepanelen verdeeld over daken en een zonneveld van ongeveer 2 hectare. Met dit project van coöperatie ValleiEnergie wordt er stroom opgewekt voor 650 huishoudens. Nu zoekt ValleiEnergie alleen nog investeerders, liefst uit Ede en omliggende gemeenten. In gesprek met Yvonne Kleefkens, projectleider bij ValleiEnergie en Franc Hoogstede van EnergieBreed, het bedrijf dat het project realiseert op de locatie van Geurt van den Brandhof aan de Meikade. Waarom is de Meikade een goed initiatief? Hoogstede: ,,De realisatie van de Meikade is een van de grootste

Lees verder >

Met één euro vijf doelen bereiken

EDE Er is niets mooier dan 1 euro besteden en daarmee meerdere doelen bereiken. Met het eerste Edese zonneveld van 2 hectare is dat hét uitgangspunt van coöperatie ValleiEnergie. Met het kleinschalige project Meikade bereiken we zelfs 5 doelen. We brengen de CO2-uitstoot naar beneden, zorgen dat de inwoners meeprofiteren van het rendement, de directe omgeving er in leefbaarheid op vooruit gaat, de grondeigenaar een stukje pensioenzekerheid creëert én dat natuurherstel plaatsvindt. De gemeente Ede stelt in haar uitnodigingskader heldere randvoorwaarden aan een zonneveld van 2 hectare of minder. Sowieso is een vergunning nodig en moet er eerst ecologisch en

Lees verder >