Nieuwsbrief

Nieuwsbriefarchief

Nieuwsbrief december 2021

Terugblik én Vooruitblik Het jaar loopt op zijn einde; moment dus van reflectie en vooruitkijken. We zijn verheugd dat we dit jaar, na het afscheid van Elmar Theune, weer een volledig bestuur hebben kunnen samenstellen. En dat VEAP onder leiding van Lex en Yvonne grote stappen heeft kunnen maken naar een professionele organisatie. Daar gaan we in 2022 mee verder. Meikade dak heeft het hele jaar energie opgeleverd en begin 2022 zullen de ruim 4000 panelen op het land bij de Meikade gaan produceren. Gecombineerd met de start van het dak van Groene Waarden hebben we een mooie groei in

Lees verder >

Nieuwsbrief oktober 2021

Verslag 15 en 19 oktober Climate Miles Urgenda Zowel op 15 oktober als 19 oktober liepen leden van ValleiEnergie mee, we zijn heel blij met zo’n mooie bijdrage van de groene jasjes! Op 19 oktober openden wethouder Geert Ritsema en onze voorzitter Kees Donker in Lunteren de dag. Zij werden door Marjan Minnesma geïnterviewd in het kader van het EnergieWEB. Met het EnergieWEB stimuleren de gemeenten Wageningen, Ede en Barneveld de opwek én lokaal gebruik, ook door de gemeente zelf, van duurzame energie binnen de eigen gemeentegrenzen. Zo draagt het EnergieWEB bij aan de energieneutraliteit binnen de gemeente. Geert en

Lees verder >

Nieuwsbrief september 2021

Warmtetransitievisies in de schijnwerpers Op zoek naar een nieuw woord voor het scrabble? Warmtetransitievisie en het daaruit volgende warmtetransitieplan of strategie. Elke gemeente is er op dit moment mee bezig, en wij als energiecoöperatie worden door die gemeenten regelmatig gevraagd bij te dragen aan die visies. Waar gaat het over? Wat gaan jullie ervan merken? Hoe gaan de verschillende gemeenten er mee om en zijn er verschillen te zien? En hoe steunt ValleiEnergie inwoners bedrijven, en gemeenten bij de warmtetransitie? Daar gaan we deze nieuwsbrief op in. Er is steeds meer werk aan de winkel voor ons. Lees verder (pdf)

Lees verder >

Nieuwsbrief augustus 2021

Kom 11 september kijken bij onze Energietuin Meikade te Ede Je bent van harte welkom op de Open Energiedag zaterdag 11 september van 12.00 tot 16.00 uur bij onze Energietuin Meikade 4b/c te Ede. Je leert alles over wat er komt kijken bij de realisatie van een opweklocatie 100% in lokale en coöperatieve handen. Je kunt spreken met onze leden, de locatie-eigenaar en de bouwers. Hoewel we op deze buitenlocatie de Corona regels prima kunnen volgen, stellen we het wel op prijs als je jezelf even aanmeldt met het tijdslot waarop je ongeveer denkt te komen. Dan zorgen we ook

Lees verder >

Nieuwsbrief zomer 2021

Samen sta je sterker Coöperatief ondernemen sluit goed aan bij de huidige tijdgeest waarin duurzaamheid en oog voor de lange termijn belangrijker zijn dan winsten op korte termijn. Al een hele lange periode is deze werkvorm succesvol. Het aantal coöperaties in Nederland groeit. En vooral het aantal energiecoöperaties. Met deze woorden begon de trainer van de Nationale Coöperatieve Raad (NCR) de basistraining Coöperatie waaraan Kees Donker en ik begin juni deelnamen. Voor mij een leerzame dag op een coronaproof locatie met allerlei deelnemers uit allerlei sectoren. Om er een paar te noemen (zonder reclame te willen maken): ROHA (huisartsen), Agrico

Lees verder >