Nieuwsbrief

Nieuwsbriefarchief

Nieuwsbrief zomer 2021

Samen sta je sterker Coöperatief ondernemen sluit goed aan bij de huidige tijdgeest waarin duurzaamheid en oog voor de lange termijn belangrijker zijn dan winsten op korte termijn. Al een hele lange periode is deze werkvorm succesvol. Het aantal coöperaties in Nederland groeit. En vooral het aantal energiecoöperaties. Met deze woorden begon de trainer van de Nationale Coöperatieve Raad (NCR) de basistraining Coöperatie waaraan Kees Donker en ik begin juni deelnamen. Voor mij een leerzame dag op een coronaproof locatie met allerlei deelnemers uit allerlei sectoren. Om er een paar te noemen (zonder reclame te willen maken): ROHA (huisartsen), Agrico

Lees verder >

Nieuwsbrief mei 2021

Wij zijn erg geschrokken van het droevige bericht dat Gerrit Walstra op woensdag 19 mei in zijn slaap is overleden. Gerrit was voor de klanten en leden van ValleiEnergie het directe aanspreekpunt van onze coöperatie. Vanaf 2018 was Gerrit onze klantenservice. Vanaf het moment dat hij de klantenservice op zich nam, groeide het klantenbestand van ValleiEnergie van tientallen naar honderden klanten. De klantenservice telefoon ging zelfs mee op vakantie; hij was altijd bereikbaar. Daar is nu abrupt een einde aan gekomen. Gerrit heeft een heel hoge standaard voor onze organisatie neergezet. Daar zijn we hem enorm dankbaar voor. Zijn inzet

Lees verder >

Nieuwsbrief april 2021

Stakeholder overleg bereikt akkoord over Regionale Energie Strategie (RES) Onlangs is de RES 1.0 opgestuurd naar de gemeenteraden van de 8 gemeenten van de regio FoodValley. Ergens voor de zomer zal de RES besproken worden in de 8 gemeenteraden in de hoop dat alle gemeenteraden er mee zullen instemmen. Elmar Theune bestuurslid van ValleiEnergie, heeft namens ValleiEnergie en de andere energiecoöperaties in Foodvalley meegedacht over de RES. Naast de energiecoöperaties zaten ook organisaties zoals de LTO, de Natuur-en-Milieu federaties, de Woningcorporaties en andere organisaties aan tafel. En natuurlijk ook de acht gemeenten, twee provincies en het waterschap. Op de site

Lees verder >

Nieuwsbrief maart 2021

In deze nieuwsbrief:
– Nieuw project Op Rozen
– “Samen sta je sterker”
– Zet je CV-ketel op 60!
– Even voorstellen
– Regionale Energiestrategie (RES) Foodvalley
– De Wespendief bemoeilijkt bouw van Windmolens op of vlakbij de Veluwe
– Een warmtescan, het begin van een duurzamer huis
– Corona perikelen rond zonnecentrale de Collage

Lees verder >

Nieuwsbrief februari 2021

In deze nieuwsbrief:
– Algemene Ledenvergadering op 3 februari
– Even voorstellen
– Nieuwe website
– Koop je deelname in zonnedak Groene Waarden Renkum
– Op Rozen: Ook mensen met een minimum inkomen kunnen deelnemen aan Zonnecentrale Meikade
– Trefpunt Veenendaal hoopt op snelle versoepeling van de Corona lockdown

Lees verder >