Nieuwsbrief

Nieuwsbriefarchief

Nieuwsbrief april 2022

Wat doet het Team van ValleiEnergie zelf aan duurzaamheid? Iedereen kent vast wel de uitspraak “bij de loodgieter thuis lekt de kraan het meest” (ofwel de loodgieter is te druk bezig om tijd te hebben voor zijn eigen huis). Hoewel ons team inderdaad razend druk is, ligt het in ons geval toch wat anders. Ondanks dat onze Energieloketters overspoeld worden met vragen over energiebesparing en het maar moeizaam sjorren en trekken blijft aan nieuwe opwekprojecten, onder meer door congestie problematiek. We zijn dan inmiddels ook met 23 professionals! In eigen huis en privé omgeving van de teamleden lekt de warmte

Lees verder >

Nieuwsbrief maart 2022

Bijzondere tijden vragen om creatieve oplossingen Wij vieren ons 10 jarig jubileum en tegelijkertijd woedt er oorlog in Europa. Sinds een half jaar zijn energieprijzen meer dan verdubbeld. De vraag naar energiebesparende maatregelen bij de energieloketten in de Foodvalley stijgen sterk en de wachttijd voor een hybride warmtepomp is inmiddels al een half jaar. Zo hebben negatieve zaken toch ook weer een positieve invloed, maar is het vreselijk spijtig dat dit ervoor nodig is. Met het gereedkomen van Meikade veld en Groene Waarden fase 1 dit eerste kwartaal, hebben we met deze voor ons best wel grote stap gelukkig weer

Lees verder >

Nieuwsbrief februari 2022

Zo gaan we 10 jaar met jullie vieren Beste Leden, Coöperatie ValleiEnergie is opgericht op 28 juni 2012 en dus bestaan we 10 jaar! En dat willen we niet alleen vieren met onze leden, maar ook met alle inwoners van de Foodvalley. We zijn begonnen om hiervoor verschillende activiteiten op te zetten. Ten eerste organiseren we een Open Dag op plekken waar wij actief zijn. Noteer de datum alvast in jullie agenda: Zaterdag 25 juni 2022.Op deze dag willen we op die plekken informatie geven over ons werk, over principes van elektriciteit opwekken met zon en over klimaatverandering. Maar ook

Lees verder >

Nieuwsbrief januari 2022

Van het bestuur Op 16 maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen! Snel zullen we weer aanplakbiljetten met motto’s van allerlei partijen in het straatbeeld zien. Wat gaan we echt van hen horen over en merken van de energietransitie en de rol van de energie coöperaties?   In een vroeg stadium hebben we als bestuur van ValleiEnergie bij de politieke partijen in FoodValley aandacht gevraagd voor de energietransitie in hun verkiezingsprogramma’s. Met  onderwerpen als de rechtvaardigheid in het klimaatbeleid, de noodzaak van participatie  én het belang van minimaal 51% lokaal eigenaarschap. En de noodzaak om bewoners en allerlei belanghebbenden in een

Lees verder >

Nieuwsbrief december 2021

Terugblik én Vooruitblik Het jaar loopt op zijn einde; moment dus van reflectie en vooruitkijken. We zijn verheugd dat we dit jaar, na het afscheid van Elmar Theune, weer een volledig bestuur hebben kunnen samenstellen. En dat VEAP onder leiding van Lex en Yvonne grote stappen heeft kunnen maken naar een professionele organisatie. Daar gaan we in 2022 mee verder. Meikade dak heeft het hele jaar energie opgeleverd en begin 2022 zullen de ruim 4000 panelen op het land bij de Meikade gaan produceren. Gecombineerd met de start van het dak van Groene Waarden hebben we een mooie groei in

Lees verder >