Nieuwsbrief

Nieuwsbriefarchief

Nieuwsbrief februari 2022

Zo gaan we 10 jaar met jullie vieren Beste Leden, Coöperatie ValleiEnergie is opgericht op 28 juni 2012 en dus bestaan we 10 jaar! En dat willen we niet alleen vieren met onze leden, maar ook met alle inwoners van de Foodvalley. We zijn begonnen om hiervoor verschillende activiteiten op te zetten. Ten eerste organiseren we een Open Dag op plekken waar wij actief zijn. Noteer de datum alvast in jullie agenda: Zaterdag 25 juni 2022.Op deze dag willen we op die plekken informatie geven over ons werk, over principes van elektriciteit opwekken met zon en over klimaatverandering. Maar ook

Lees verder >

Nieuwsbrief januari 2022

Van het bestuur Op 16 maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen! Snel zullen we weer aanplakbiljetten met motto’s van allerlei partijen in het straatbeeld zien. Wat gaan we echt van hen horen over en merken van de energietransitie en de rol van de energie coöperaties?   In een vroeg stadium hebben we als bestuur van ValleiEnergie bij de politieke partijen in FoodValley aandacht gevraagd voor de energietransitie in hun verkiezingsprogramma’s. Met  onderwerpen als de rechtvaardigheid in het klimaatbeleid, de noodzaak van participatie  én het belang van minimaal 51% lokaal eigenaarschap. En de noodzaak om bewoners en allerlei belanghebbenden in een

Lees verder >

Nieuwsbrief december 2021

Terugblik én Vooruitblik Het jaar loopt op zijn einde; moment dus van reflectie en vooruitkijken. We zijn verheugd dat we dit jaar, na het afscheid van Elmar Theune, weer een volledig bestuur hebben kunnen samenstellen. En dat VEAP onder leiding van Lex en Yvonne grote stappen heeft kunnen maken naar een professionele organisatie. Daar gaan we in 2022 mee verder. Meikade dak heeft het hele jaar energie opgeleverd en begin 2022 zullen de ruim 4000 panelen op het land bij de Meikade gaan produceren. Gecombineerd met de start van het dak van Groene Waarden hebben we een mooie groei in

Lees verder >

Nieuwsbrief oktober 2021

Verslag 15 en 19 oktober Climate Miles Urgenda Zowel op 15 oktober als 19 oktober liepen leden van ValleiEnergie mee, we zijn heel blij met zo’n mooie bijdrage van de groene jasjes! Op 19 oktober openden wethouder Geert Ritsema en onze voorzitter Kees Donker in Lunteren de dag. Zij werden door Marjan Minnesma geïnterviewd in het kader van het EnergieWEB. Met het EnergieWEB stimuleren de gemeenten Wageningen, Ede en Barneveld de opwek én lokaal gebruik, ook door de gemeente zelf, van duurzame energie binnen de eigen gemeentegrenzen. Zo draagt het EnergieWEB bij aan de energieneutraliteit binnen de gemeente. Geert en

Lees verder >

Nieuwsbrief september 2021

Warmtetransitievisies in de schijnwerpers Op zoek naar een nieuw woord voor het scrabble? Warmtetransitievisie en het daaruit volgende warmtetransitieplan of strategie. Elke gemeente is er op dit moment mee bezig, en wij als energiecoöperatie worden door die gemeenten regelmatig gevraagd bij te dragen aan die visies. Waar gaat het over? Wat gaan jullie ervan merken? Hoe gaan de verschillende gemeenten er mee om en zijn er verschillen te zien? En hoe steunt ValleiEnergie inwoners bedrijven, en gemeenten bij de warmtetransitie? Daar gaan we deze nieuwsbrief op in. Er is steeds meer werk aan de winkel voor ons. Lees verder (pdf)

Lees verder >