Nieuwsbrief December 2023

Terugkijkend is 2023 een jaar van mooie groei geweest in de activiteiten van ons uitvoeringsteam EnergieSamen Food Valley. Met als één van de mijlpalen de opening van de vaste locatie voor het Energieloket gemeente Ede aan de Boogstraat 11. Ook het uitvoeringsteam heeft een fikse groei doorgemaakt, zodat we het komend jaar nog meer mooie activiteiten gaan uitvoeren binnen ons werkgebied op het vlak van energiebesparing, energie opslag
& opwek en de warmtetransitie.

Onze energiecentrales hebben goed gedraaid en laten weer ruim 2.5 GWh productie op jaarbasis zien. Wel heeft de centrale in Hogesteeg last van de netcongestie. Vanwege de nieuwe veiligheidseisen, ook vanuit de verzekeraars, zijn voor de diverse centrales Scope 12 keuringen verricht. Deze keuringen hebben tot kleine aanpassingen geleid en samen met de kosten van de keuringen dus ook tot wat extra onvoorziene kosten. We hopen nog steeds de Zonnewal A12 in 2024 te realiseren.

Wij wensen jullie fijne feestdagen toe en een zonnig en energierijk 2024!
Bestuur Coöperatie ValleiEnergie
Uitvoeringsteam Energie Samen Foodvalley

Verder lezen

Deel dit artikel