Doorwerthse Zonnehoeve

Zonneveld stap dichterbij: informatiebijeenkomst 28 augustus

Op de informatieavond willen we bespreken wat de volgende stappen zijn. Wilt u meer weten of bijdragen aan het verbeteren van het project, dan kunt u zich hier aanmelden.
De initiatiefnemers van het plan ‘Doorwerthse Zonnehoeve’, ValleiEnergie en Novar, zijn eerder dit jaar geselecteerd om een zonneveld in de gemeente Renkum te mogen realiseren. Hun plan past het beste bij de visie en doelen van de gemeente die in de Visie Grootschalige opwek staan. De gemeente gaat de initiatiefnemers van dit plan medewerking verlenen bij het doorlopen van de procedures die nodig zijn.
Novar is één van de grotere ontwikkelaars in Nederland. Ze zijn gestart in 2014, toen nog onder de naam SolarFields.

Recente Publicaties

Over de Doorwerthse Zonnehoeve

Het geplande zonneveld ligt in het buitengebied tussen Heelsum en Doorwerth. Het is nu akkerbouwland dat aan de ene kant grenst aan de Golfclub, en aan de andere kant aan de Doorwerthse Heide. Het totale plan is 20 ha groot, en richten we op zo’n manier in dat het past bij de natuurlijke omgeving en toegevoegde waarde heeft voor de natuur en de biodiversiteit.
In totaal bouwen we een zonneveld met een vermogen van 16 MWp goed voor circa 5000 huishoudens. Met behulp van nieuwe technieken wordt de ruimte van het zonneveld ook gebruikt voor natuurontwikkeling en voor landbouwactiviteiten. De boer kan met zijn tractor tussen de panelen door om in brede stroken gewassen te verbouwen. Daarnaast loopt er ook een wandelpad door het zonneveld en biedt het recreatiemogelijkheden.

Doorwerthse Heide Google Earth

Het Ontwerp

Dit ontwerp is gemaakt door Smartland, een ecologisch landschapsarchitecten bureau wat we hebben ingehuurd.

Het noordelijk deel (boven in de afbeelding) van het zonneveld wordt een Natuur-zonneveld, oftewel hier combineren we natuur ontwikkeling met zonne-energie productie.

Hier willen aansluiten bij de natuur op de Doorwerthse Heide. Het is niet makkelijk om schrale natuur te ontwikkelen op een akker die tientallen jaren bemest is voor de landbouw. Hoe we precies invulling kunnen gaan geven aan de natuurontwikkeling op het zonneveld is dus nog onderwerp van onderzoek in de vervolgfase.

Technisch ontwerp van NatuurPV panelen

Het zuidelijke deel (onder in de afbeelding) van het zonneveld wordt een Agri-Zonneveld; hier combineren we de functies landbouw met zonne-energie. 

Deze techniek van zon-volgende panelen is nog nieuw in Nederland. In Engeland en Duitsland wordt dit al toegepast. Doordat de panelen de zon volgen (draaiende panelen), is het rendement hoger, en kunnen we meer ruimte laten tussen de rijen zonnepanelen. Hierdoor is er voldoende ruimte om er met een tractor tussen door te boeren.

Technisch ontwerp van AgriPV panelen

Sfeerimpressies na volledige inrichting

Aanzicht vanaf de Golfclub
Aanzicht vanaf Doorwerthse Heide

Wat is onze aanpak

  1. We hebben goed gekeken wie de omwonenden zijn (de blauwe en gele stippen), en welke bedrijven of organisaties er in de buurt zitten (de rode stippen).
  2. Met al deze mensen hebben we contact gezocht. Een aantal van hen wilden graag meer informatie. Met hen hebben we bij hun thuis gesproken en onze ideeen uitgelegd. Ook wilden we graag van hen horen hoe zij tegen dit gebied aankijken, hoe ze het gebruiken, wat we moeten doen om het voor hen een acceptabel project te maken.
  3. We hebben ook aan Natuurmonumenten (eigenaar Doorwerthse Heide), de Provincie (eigenaar van de percelen ten noorden van het zonneveld), en Natuur en Milieu Gelderland gevraagd wat zij vinden van onze plannen.
  4. Met Dorpsbelang Renkum-Heelsum hebben we gesprekken gevoerd. Zij vinden het  belangrijk dat de inwoners van Renkum-Heelsum eerlijke informatie krijgen en hun mening kunnen geven over ons plan. In de fase van de vergunningsaanvraag voorbereiden, willen ze graag helpen met het organiseren van openbare informatiebijeenkomsten.
  5. Op uitnodiging van de startende dorps-energie coöperaties in Doorwerth en Wolfheze. Als dit project tot realisatie komt, willen ze graag doorpraten over hoe zij deel kunnen nemen in dit project. ValleiEnergie wil graag een deel van het eigendom overdragen aan hen. Hoe we dat gaan doen, gaan we nog bespreken.

Dit waren allemaal zeer waardevolle gesprekken, die ons veel inzicht hebben gegeven in de specifieke kenmerken van dit gebied en hoe de mensen tegen dit gebied aankijken en gebruiken. Al deze input hebben we doorgegeven aan de landschapsarchitect van Smartland die het heeft verwerkt in het verder vormgeven van ons ontwerp.

Hoe nu verder

De gemeente Renkum heeft eind maart laten weten dat zij medewerking gaat verlenen. We zijn verder gegaan met het een participatieproces (afstemming) met de omgeving zoals de informatieavond 28 augustus. Parallel worden er nu natuur- en andere onderzoeken uitgevoerd en maken we verdere technische berekeningen en tekeningen. Inwoners kunnen tijdens participatiebijeenkomsten aangeven welke wensen of ideeën zij hebben zoals voor het natuurherstel, de nieuwe wandelpaden en het zonneveld. Deze input nemen ValleiEnergie en Novar mee in het definitieve ontwerp.
Pas als de vergunning is ingediend, beslist de gemeente over het verlenen van de vergunning.

Hieronder staat een schema waarin we aangeven hoe we de omwonenden en belangengroepen mee willen laten denken in de fase van vergunningaanvraag:

Wat doen we met de winst?

ValleiEnergie is voor 50% eigenaar.  We zoeken deelnemers uit inwoners van Renkum. Iedere deelnemer wordt op deze manier een stukje eigenaar van het zonneveld.

Mensen kunnen zich inschrijven om Valleidelen van 50 euro te kopen met een rente van 4-8%

We willen samen met de gemeente een ‘minima-regeling’ opzetten zodat ook mensen zonder spaarrekening kunnen profiteren van dit project.

We richten samen met Novar een omgevingsfonds in. Dit fonds wordt beheerd door anderen en niet door ValleiEnergie.  Deze organisatie (nog verder uit te werken) bepaalt hoe het geld gebruikt wordt in de gemeenschap Renkum.  De verwachting is dat het project hier 8.000 euro per jaar in stort, zolang het zonneveld bestaat. In 25 jaar wordt dat 2 ton in totaal.

Daarnaast bieden we aan direct omwonenden een omwonendenregeling. Over de invulling van deze regeling gaan we verder in gesprek met deze groep. Te denken valt bijvoorbeeld aan een voucher voor het verduurzamen van de woning of gratis panelen op het dak.

Wat betekent dit voor het klimaat?

We maken Renkum een stukje groener. De energie van 5000 huishoudens wordt op een schone, duurzame manier opgewekt. Dit betekent een besparing van 5 miljoen kg CO2 per jaar, en dat 25 jaar lang. Waarmee we ook het klimaat en de biodiversiteit helpen.

Wilt u deelnemen aan deze actie en het klimaat en uw portemonnee sparen? En dit project blijven volgen? U kunt zich hier alvast inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Keukentafelgesprek Zonnehoeve

Netcongestie

Het elektriciteitsnet is vol. Wachten totdat dit is opgelost, betekent uitstel van het project met waarschijnlijk enkele jaren.

We zien 2 oplossingen:

  1. Een directe kabel van het project naar de papierfabriek Parenco. Parenco kan alle stroom gebruiken, ook in de zomer op piekmomenten. Hiermee verduurzamen we de fabriek zonder het net te belasten. Daarmee helpen we netcongestie te voorkomen.
  2. Een zogenaamde 4-uurs batterij bij het project plaatsen (onderste foto) en het project aansluiten op het elektriciteitsnet met een flexibel contract. Dit netbeheerder geeft de mogelijkheid om bij dreigende problemen een tijdelijke beperking voor teruglevering of afname op te leggen.

Heb je vragen? Neem dan contact op met Lex Hoefsloot, via lex.hoefsloot@energiesamenfoodvalley.nl of 06 – 50 65 37 35. Ons projectbureau Energie Samen Foodvalley realiseert alle groene opwekprojecten. Wij staan je graag te woord. Wij ontwikkelen dit project samen met Novar.

Wil je op de hoogte blijven van dit project? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.