Nieuws

Huishoudens laten hun stem horen

EDE Al bijna 700 huishoudens uit de FoodValley hebben zich aangesloten bij de coöperatie ValleiEnergie. Onze leden maken zich zorgen over de klimaatcrisis en willen daar wat aan doen. We willen betrokken zijn bij het klimaatbeleid van de gemeenten waar we wonen. Samen laten wij zo onze stem horen en bepalen wij mede het klimaatbeleid van onze gemeenten.

Maar ook in de regio Foodvalley bij de Regionale Energie Strategie (RES) zitten wij aan tafel. Over de RES hebben we eerder gesproken in deze rubriek.

Eerst besparen dan opwekken. Daar is iedereen het over eens, en dat geldt niet alleen voor ons, maar ook voor grote bedrijven. De lasten en lusten moeten eerlijk verdeeld worden en de kloof tussen arm en rijk niet groter door de energietransitie. Als je al eens contact gehad heeft met het energieloket uit je gemeente, dan heb je gemaild of gesproken met een van de adviseurs van ValleiEnergie. Wij verzorgen de energieloketten van de meeste gemeenten in Foodvalley. Waar in de eerste jaren de energieloketten zich vooral op individuele huishoudens richtten, ondersteunen en ontzorgen onze gemeentelijke energieloketten inmiddels ook VvE’s en bedrijven. Energie besparen is immers de eerste stap van de energietransitie. De meest duurzame kWh, m3 aardgas of liter brandstof is diegene, die niet gebruikt wordt.

De productie van voldoende duurzame energie is een belangrijke tweede stap. Ook dat doen wij, we willen natuurlijk wel voldoende elektriciteit hebben voor al onze activiteiten. En wij zijn doeners.

VERWARMEN
Wij zitten bij onze gemeenten aan tafel om vanuit bewonersbelang mee te denken over dit grote vraagstuk. We hebben niet de wijsheid in pacht, maar wij beseffen wel dat de gemeente met haar plannen ook achter onze (en jouw) voordeur zal komen in de toekomst als ze het gas wil vervangen. Daarom praten én bepalen wij mee. We zijn betrokken bij de aanpak van de eerste wijken van het aardgas af. Daar helpen we de bewoners met het bewust maken van de keuzen die er zijn, het laten horen van hun stem en zich eventueel organiseren in collectief verband met Buurtwarmte.

GA VOOR GROEN
ValleiEnergie speelt als vertegenwoordiger van de inwoners nu al een belangrijke rol in de energietransitie van de regio Foodvalley. Hoe meer huishoudens en bedrijven lid en / of klant worden bij ons, hoe duidelijker onze stem zal doorklinken. Sluit dus aan bij ons! Onze coöperatie wordt er sterker van, en samen oefenen we invloed op het klimaatbeleid van de gemeenten in Foodvalley uit. Ga naar www.valleienergie.nl

Artikel: Ede Stad

Deel dit artikel