Nieuws

Met één euro vijf doelen bereiken

EDE Er is niets mooier dan 1 euro besteden en daarmee meerdere doelen bereiken. Met het eerste Edese zonneveld van 2 hectare is dat hét uitgangspunt van coöperatie ValleiEnergie. Met het kleinschalige project Meikade bereiken we zelfs 5 doelen. We brengen de CO2-uitstoot naar beneden, zorgen dat de inwoners meeprofiteren van het rendement, de directe omgeving er in leefbaarheid op vooruit gaat, de grondeigenaar een stukje pensioenzekerheid creëert én dat natuurherstel plaatsvindt.

De gemeente Ede stelt in haar uitnodigingskader heldere randvoorwaarden aan een zonneveld van 2 hectare of minder. Sowieso is een vergunning nodig en moet er eerst ecologisch en archeologisch onderzoek plaatsvinden. Provincie, natuur- en milieuorganisaties moeten akkoord gaan. Twintig procent van de grond wordt gereserveerd voor landschappelijke inpassing.

Dat betekent dat het zonneveld goed in het landschap op moet gaan. Daarnaast worden ook oude natuurwaarden hersteld, zoals het weer terugbrengen van natte oevers en oorspronkelijk struweel.

Hoe dat er in detail uitziet is te lezen in het onderdeel ‘Landschappelijke inpassing en bevordering biodiversiteit’ op www.valleienergie.nl/meikade

OMGEVING
Iedere inwoner van de regio Foodvalley kan meedoen aan dit project, al vanaf € 100, met zo’n 4 – 5% rendement. Maar gemeente Ede en ValleiEnergie wilden verder gaan: zou het ook mogelijk zijn om een gebiedsfonds in te richten, hoe klein ook? Op nog geen kilometer afstand van het zonneveld aan de Meikade ligt de wijk Kernhem. De KenHem community heeft als doel bloei van de inwoners én duurzaamheid in de wijk te bevorderen. Al snel bleek er een klik en hebben we een eenmalig gebiedsfonds ingericht. Dat betekent dat we een deel van de opbrengst van het zonneveld gebruiken om plannen van inwoners te realiseren voor hun wijk. Met dit geld organiseerde de KenHem community dit voorjaar een ideeën wijkwedstrijd. Daar zijn als winnaars uit gekomen: een wormenhotel, een voedselbosje en meer bloeiende planten.

Meer informatie over de wijkwedstrijd is te lezen op: www.kenhemcommunity.nl/meikade

Met het bovenstaande in gedachten durven wij gerust te stellen: met 1 lot krijg je 5x prijs. Dat is iets waar de oprichters van ValleiEnergie (allemaal inwoners van deze regio) in 2012 alleen nog maar van konden dromen. Inmiddels hebben al meer dan 650 inwoners zich aangesloten bij onze coöperatie. Dit bewijst maar weer dat klein, lokaal en simpel vaak veel beter werkt dan groot, groter, grootst, mondiaal en complex.

Artikel: Ede Stad

Deel dit artikel