Nieuwsbrief februari 2022

Zo gaan we 10 jaar met jullie vieren

Beste Leden,

Coöperatie ValleiEnergie is opgericht op 28 juni 2012 en dus bestaan we 10 jaar! En dat willen we niet alleen vieren met onze leden, maar ook met alle inwoners van de Foodvalley. We zijn begonnen om hiervoor verschillende activiteiten op te zetten.


Ten eerste organiseren we een Open Dag op plekken waar wij actief zijn. Noteer de datum alvast in jullie agenda: Zaterdag 25 juni 2022.
Op deze dag willen we op die plekken informatie geven over ons werk, over principes van elektriciteit opwekken met zon en over klimaatverandering. Maar ook over energie besparen en wat mogelijk is met weinig geld. Met ook activiteiten voor kinderen en een fietstocht langs onze plekken.

Ten tweede organiseren we een symposium over “Energietransitie van onderop” in September/ Oktober 2022 (datum wordt nog bevestigd). Hierin willen we bestuurders, wetenschappers, politici en partners aan het woord laten over dit onderwerp met aansluitend een forumdiscussie en interactie met toehoorders. Het is de bedoeling om te laten zien hoe inwoners in Nederland een significante bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie. Ook leden van ValleiEnergie zullen hier hartelijk welkom zijn.

Om dit alles te organiseren kunnen we jullie hulp goed gebruiken. Voor ondersteuning van inhoudelijke of praktische aard, zowel voor de Open Dag als het symposium. Voel je daar wat voor? Stuur een mail naar 10jaar@valleienergie.nl of bel mij op 06-20015537.

Kees Donker
Voorzitter

Kascommissie leden gezocht!

Onze huidige kascommissie leden Erik Wesselius en Toon Loonen hebben de financiële cijfers van 2020 samen met ons administratiekantoor RAAK en ondergetekende doorgenomen. En in onze laatste ALV hiervan verslag uitgebracht.

De kascommissie vervult een belangrijke taak in het financiële beheer van onze coöperatie. Aan de hand van het door ons administratiekantoor en de penningmeester opgestelde financiële verslag (jaarrekening), controleert de kascommissie of het gevoerde financiële beleid wel goed is uitgevoerd en boekhoudkundig correct is vastgelegd. Maar ook of de financiële processen, zoals het goedkeuren van facturen en de betaling daarvan conform afspraken zijn uitgevoerd.
Mochten er afwijkingen zijn, dan komt de commissie met een oordeel of deze al dan niet redelijk zijn. De kascommissie stelt voor de ALV een verslag op van haar bevindingen. Enige affiniteit met financiën is handig, het gebruik van gezond verstand is veelal voldoende.
De kascommissie kent 3 leden, waarna 2 actief en één reserve lid. Elk commissielid is 2 jaar actief en het reserve lid schuift door in dit proces.
Toon Loonen is nu 2 jaar op rij actief geweest. Tijdens de laatste ALV heeft Han ten Hallers zich beschikbaar gesteld als kascommissie lid ter vervanging van Ton Loonen. We missen nu dus nog een reserve lid.

Voel je je betrokken bij onze coöperatie en wil je graag een steentje bijdragen aan een goed financieel beheer?

Neem dan contact op met mij. Iedereen die zich aanmeld is welkom en neem ik op als reserve lid.

Marius van Drenth, Penningmeester ValleiEnergie
marius.vandrenth@valleienergie.nl

Primeur Meikade-Zon: 1ste project van EnergieWEB

Als alles volgens planning verloopt, zal per 1 mei dit jaar Meikade-Zon rechtstreeks aan het EnergieWEB gaan leveren. Het EnergieWEB is een samenwerkingsverband tussen gemeente Wageningen Ede en Barneveld en een prachtige oplossing om energieneutraliteit te bereiken. Doordat lokale energievraag van de gemeenten rechtstreeks gekoppeld wordt aan de lokale opwek van groene energie. En zo kunnen meerdere vliegen in één klap geslagen worden:

• Lokale vraag en aanbod worden op elkaar afgestemd;
• daardoor blijft de stroom in het lokale netwerk;
• en hoeft het net niet verzwaard.
• Het geld voor de GVO’s*) wordt in een lokaal fonds gestopt;
• waarmee nieuwe lokale opwek initiatieven gestimuleerd kunnen worden;
• of op andere manieren terugvloeien naar de lokale samenleving, bijvoorbeeld bestrijding van energiearmoede

Dit alles wordt gefaciliteerd door onze koepelcoöperatie om| nieuwe energie. Zo draait straks bijvoorbeeld de koeling van het Raadhuis op zonne-energie van Meikade-Zon.

Mogelijk kunnen op termijn ook lokale bedrijven en organisaties en buurgemeenten hun energievraag inbrengen in het EnergieWEB. Zo draagt het EnergieWEB bij aan de energieneutraliteit binnen de gemeente, want alleen sámen kunnen we de klimaattransitie aan. Bekijk de EnergieWEB video als je meer over deze oplossing weten wilt.

*) Bij elke groen opgewekte kilowattuur hoort een Garantie van Oorsprong (GVO) als bewijs voor groene stroom. De bedoeling is dat ontwikkelaars dit gebruiken om nog meer groene stroom te gaan opwekken.

Onze voorzitter aan het woord in “How it’s done Plus”

In deze aflevering van RTLZ leggen voormalig wethouder Geert Ritsema van gemeente Ede en onze voorzitter Kees Donker uit hoe je als gemeente en inwoners samen kunt optrekken in het energieneutraal maken van de gemeente.

De aflevering kan in zijn geheel teruggekeken worden op https://vimeo.com/664294682

Hoe verder met de postcoderoosregelingen PCR en SCE?

De verlaging van de energiebelasting is natuurlijk een mooie manier om de kosten van de energienota te verminderen. Een heel belangrijk middel ook in de bestrijding van energiearmoede. Maar niet zo fijn voor onze leden die hebben geïnvesteerd in de oude vorm postcoderoosprojecten.

En dan heeft het PBL in al zijn wijsheid berekend dat de SCE subsidie 2022 bedragen wel wat lager kunnen, terwijl onze rekenmodellen dan laten zien dat een project niet meer uit kan.

Gelukkig gaat onze belangenkoepel EnergieSamen samen met het ministerie van EZK een agenda opzetten om snel problemen voor energiecoöperaties op te kunnen lossen. Een constructief eerste gesprek ging over vier onderwerpen:

• De verrekening van de Energiebelasting 2021 bij faillissement energieleveranciers,
• Een verkenning voor een afkoopregeling voor postcoderooscoöperaties onder de PCR, SCE-tarieven en de uitsteltermijn van een SCE beschikking.

Via structureel ingeplande gesprekken willen EnergieSamen voorkomen dat elk jaar Kamervragen, pers en amendementen nodig zijn om het belang van de coöperatieve beweging te borgen.
Verder gaan we in gesprek met PBL over de SCE-tarieven om de modellen van het PBL beter aan te laten sluiten op de praktijk. Lees meer

Artistieke draai aan windmolens

 

The Turbine Plays is een multi-disciplinair, artistiek project.Het verbindt op een fantasierijke manier energie-professionals en het onderwijs aan kunstenaars en muzikanten uit Nederland en België.

Met als doel samen een positieve bijdrage te leveren aan de landschapstransitie en klimaatadaptatie. Zij starten het project in het Energy Transition Centre (EnTranCe), de energieproeftuin van de Hanzehogeschool Groningen en Energy Academy Europe. Daar maken zij voorstellingen en kunstwerken gericht op een innovatieve en duurzame toekomst voor iedereen. Met als doel de publieke betrokkenheid en acceptatie binnen de energietransitie op een positieve manier te stimuleren en vorm te geven aan de stuwende kracht van de verandering en aanpassing van het landschap. We zijn benieuwd!

Meer informatie: theturbineplays.com

Nieuwe collega’s energieloket Wageningen

Leida van den Berg van Energieloket Wageningen heeft twee nieuwe collega’s gekregen, Renate Smithuis en Pauline Schakenbos. Wie belt of mailt naar het Energieloket krijgt één van hen aan de telefoon. Renate heeft tot nu toe heel ander werk gedaan, maar duikt nu volop in de materie. Ze wil graag omscholen om bij te kunnen dragen aan de energietransitie. Zij begrijpt als buitenstaander des te beter wat mensen niet weten en is daarom een aanvulling op de meer technische mensen voor wie woorden als pv-panelen en r-waarden dagelijkse kost is. Pauline is coach en teamtrainer en begeleidt nu als isolatiecoach mensen die energiezuiniger willen wonen.

Aan de Markt, vlakbij de fontein, is de Binnenstadswinkel van de gemeente. Elke woensdagmiddag van 14u tot 16u en elke vrijdagochtend van 10u tot 12u is deze geopend voor vragen over energiebesparing, isoleren en zonnepanelen.

Energieloket Binnenstadswinkel,
Hoogstraat 23 Wageningen
Telefoon 0317 492 801
E-mail vraag@energieloket-wageningen.nl

Actie in Julianastraat Wageningen

In januari en februari wordt een energieactie voor de bewoners in de Julianastraat gehouden. De komende jaren is er renovatie gepland, maar het doel was om al deze winter de energiekosten te verminderen. De actie is georganiseerd door de bewonerscommissie van de Julianastraat, de Tochtbusters van de gemeente Wageningen en de Woningstichting. De camper van Wageningen Woont Duurzaam en de bakfiets van de Tochtbusters (een klusteam van studenten) was de afgelopen weken met regelmaat te zien in de Julianastraat. Bij bewoners die dat wilden ging men samen met medewerkers van de woningstichting aan de slag met kleine reparaties en energiebesparende middelen zoals van tochtstrips, ledlampen of een tochtborstel bij de brievenbus. Elk huis is weer anders, daarom leverde men maatwerk aan huis. Energieloket Binnenstadswinkel, Hoogstraat 23 Wageningen Telefoon 0317 492 801 E-mail vraag@energieloket-wageningen.nl
Deel dit artikel