Nieuwsbrief januari 2022

Van het bestuur

Op 16 maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen! Snel zullen we weer aanplakbiljetten met motto’s van allerlei partijen in het straatbeeld zien. Wat gaan we echt van hen horen over en merken van de energietransitie en de rol van de energie coöperaties?

 

In een vroeg stadium hebben we als bestuur van ValleiEnergie bij de politieke partijen in FoodValley aandacht gevraagd voor de energietransitie in hun verkiezingsprogramma’s. Met  onderwerpen als de rechtvaardigheid in het klimaatbeleid, de noodzaak van participatie  én het belang van minimaal 51% lokaal eigenaarschap. En de noodzaak om bewoners en allerlei belanghebbenden in een heel vroeg stadium oprecht te betrekken in ontwikkelingen.
Maar ook over het belang om met ons als energiecoöperatie samen te werken in deze transitie. We zijn immers een organisatie van, voor en door burgers en zonder winstoogmerk. Ook voor ValleiEnergie is de samenwerking belangrijk. We kunnen een grotere  bijdrage leveren aan de energietransitie als gemeenten een duurzaam samenwerkingsverband met ons aangaan en ons als partner vroegtijdig betrekken in de opgaves die er liggen.
We hebben de partijen ook gevraagd zich er hard voor te maken dat iedereen, onafhankelijk van zijn of haar inkomen, kan deelnemen aan de energietransitie. Gemeenten kunnen daarbij op allerlei financiële manieren steunen. Het Op-Rozen project Meikade is daar al een mooi voorbeeld van.
We hebben onze kennis bij ontwikkelingen aangeboden en last but not least onze inzet vanuit de Energieloketten. Daar kunnen de inwoners en bedrijven van FoodValley terecht met hun verduurzamingsvragen en dilemma’s. De energietransitie gebeurt immers voor een deel achter hun voordeuren.

Het is afwachten wat 16 maart ons gaat brengen en wat de uitslagen betekenen voor dat waar we ons als ValleiEnergie al bijna 10 jaar hard voor maken. We hopen dat u bij het uitbrengen van uw stem de doelstellingen van ValleiEnergie laat meewegen. Hoe dan ook, ValleiEnergie zal haar werk in de energietransitie in ieder geval voortzetten!

 

Bestuur ValleiEnergie

NB en zoals u hierboven leest, in 2022 bestaat onze Coöperatie ValleiEnergie 10 jaar! Dat willen we vieren. We zijn gestart met het bedenken van een programma.

Wil je meewerken aan de organisatie van dit lustrum? Mail dan naar 10jaar@valleienergie.nl.

Save The Date: 23 februari ALV

Op woensdag 23 februari 2022 is er weer een ALV. Op deze ALV willen we graag met u in gesprek over de begroting, het 10 jarig bestaan en een aantal strategische onderwerpen.
We hopen u dan digitaal te ontmoeten. Een uitnodiging volgt.

Imago Energieloketten

Wij verzorgen voor zes van de acht Foodvalley gemeenten nu al 6 jaar lang hun Energieloketten. Wij bieden een ruime telefonische beschikbaarheid, zelfs in het weekend. We doen ons best zo snel mogelijk te antwoorden en goed te helpen of door te verwijzen. De gemeenten willen graag dat hun Energieloket gezien wordt als een loket van de gemeente zelf en als onafhankelijke partij. Dus wij zelf blijven daarbij op de achtergrond. Graag delen we met jullie onderstaand compliment dat Teun van ons Energieloket Ede onlangs kreeg toen hij deze persoon geholpen had bij problemen met het aanvraagformulier van de duurzaamheidslening bij gemeente Ede:

Onderwerp: Aanvraag lening zonnepanelen is nu afgerond

Met dank voor de hulp!

Ik ervoer het contact als heel persoonlijk, menselijk, informeel en goed. Eigenlijk “on-gemeentelijk”. Dank! Hier kunnen andere instanties een voorbeeld aan nemen.

Met vriendelijke groet,

Jaap

(Dat “on-gemeentelijk” is wel sneu voor de gemeente als orgaan zelf.)

Groenewaarden fase 1 is aangesloten!

Inderdaad, het is eindelijk zover. In de afgelopen 3 maanden is hard gewerkt en nu is het af! Rest ons alleen nog de gebruikelijke administratieve rompslomp. Onderstaande foto’s getuigen van de aanleg van het zonnedak. En nu op naar deel twee van het zonnedak Groenewaarden!

Zonnepanelen GroeneWaarden 2 zoeken eigenaren!

We willen we graag onderzoeken of we dit voorjaar ook het 2de deel van het zonnedak GroeneWaarden kunnen realiseren. Ook voor deze coöperatieve installatie zoeken we weer deelnemers!
Iedereen die in Doorwerth, Driel, Heelsum, Heveadorp, Heteren, Oosterbeek, Renkum of Wolfheze woont én postcode 6665, 6666, 6861, 6862, 6865,  6866, 6869, 6871 of 6874 heeft, die kan meedoen. Ook ondernemers. Ook al  heb je al eigen panelen op je dak. Voorwaarde is wel dat je een kleinverbruiker aansluiting hebt.

Meedoen kan al vanaf 1 ValleiEnergieDeel á € 120. Je wordt dan meteen gratis lid van de coöperatie GroeneWaarden Zon én ValleiEnergie. Je krijgt een jaarlijkse uitkering, gerelateerd aan het aantal ValleiEnergieDelen waarmee je instapt.
Woon je dus zelf in één van deze plaatsen c.q. postcodes, of heb je daar vrienden of familie geef dit dan aan hen door.  Zo help je ons mee gemeente Renkum e.o. weer een beetje duurzamer maken. 
Deze tweede fase kan uiteraard alleen doorgaan als er voor voldoende ValleiEnergieDelen wordt ingeschreven.

Kijk op www.valleienergie.nl/groenewaarden voor meer informatie en om je aan te melden als geïnteresseerde en we houden je op de hoogte.

Zonneveld Meikade nu écht klaar

Het is gelukt ondanks het vaak erg natte weer. Deze 2 ha ligt net op de rand van veengebied en de overgang naar hogere grond. En dat hebben we gemerkt. Het veld was vaak slecht begaanbaar tijdens de vele natte dagen in december. Deze foto is van 20 januari en maakte ons blij.

We gaan er nu vanuit dat rond eind januari de aansluiting een feit zal zijn. Nu ook de GroeneWaarden fase 1 in januari aangesloten wordt, gaan we daar binnenkort uitgebreid aandacht aan geven. Twee hele mooie mijlpalen in wat vast een heel mooi jubileumjaar gaat worden! Nee, dat eigenlijk hiermee al is!

Ook mooi nieuws is dat dit project een lening heeft aan kunnen trekken van het Realisatiefonds van Energie Samen. Dat betekent dat we het aandeel aan eigen vermogen van de coöperatie, zoals ons projectenfonds, nu weer voor andere projecten kunnen aanwenden, zoals wellicht GroeneWaarden Fase 2.

Wat ook fijn is aan deze lening, is dat nieuwe geïnteresseerden nog steeds kunnen deelnemen. Van deze lening mag namelijk elk jaar 10% boetevrij van het oorspronkelijke bedrag afgelost worden.

Dus, inschrijven kan nog steeds!

Een weg uit de polarisatie van het klimaatbeleid?

Vrijwel iedereen heeft langzamerhand wel een mening over het klimaatbeleid. De overgrote meerderheid vindt het klimaatprobleem serieus genoeg voor een ambitieus beleid, maar iedereen verbindt er voorwaarden aan. Daardoor blijkt het heel moeilijk om binnen de bekende democratische structuren en verhoudingen tot een klimaatbeleid te komen waar we ons goed bij voelen. David van Reybrouck, de schrijver van veel geprezen geschiedenisboeken over de (de)kolonisatie van Congo en Indonesië, pleit al enige jaren voor burgerberaden (g1000.nu/g1000burgerberaad) als aanvulling op de democratische structuren als gemeenteraad en parlement.

In de recente Huizinga lezing doet hij goed uitgewerkte voorstellen hoe een burgerberaad ons klimaatbeleid kan versterken. ValleiEnergie wil de handschoen oppakken en wil dit samen met één of meerdere gemeenten vorm gaan geven.

Zie: Huizinga lezing: youtube.com/watch?v=KgetJko9zkY 

Even voorstellen

Mijn naam is Anouk Clabbers en vanaf deze maand ga ik mij bij ValleiEnergie richten op het betrekken van bewoners bij de energietransitie. De komende tijd ga ik dat doen in twee buurten in Ede. Samen met bewoners gaan we kijken welke acties aansluiten bij de wensen in de wijk. Denk bijvoorbeeld aan een collectieve inkoopacties, elkaar als buren helpen met kleine of grote isolerende maatregelen, het uitzetten van een enquête of voorlichting over energiebesparing.

Het thema energiearmoede speelt hierbij uiteraard een grote rol. Ik vind het belangrijk dat bewoners in een wijk zelf nadenken over energie(transitie) en niet afhankelijk hoeven te zijn van grote commerciële partijen. Daarom vind ik het ook heel leuk om vanuit ValleiEnergie, als lokale coöperatie, deze activiteiten vorm te gaan geven.

Zonnepanelen te koop op het Meikade dak

Er komen 3 zonnepanelen vrij op de zonnecentrale van het Meikade dak vanwege het vertrek van een deelnemer. Deze panelen vallen nog onder de oude vorm postcoderoossubsidie. Dus uitkering via de jaarafrekening energie. Ben jij geïnteresseerd of ken je iemand die interesse heeft? En woont in de volgende postcode regio:
3902, 3907, 3911, 6711, 6712, 6714, 6715, 6716, 6717, 6718, 6721, 6731, 6733, 6741, 6744, 6745, 6874
Neem dan contact op met service@valleienergie.nl voor meer informatie.

Deel dit artikel