Nieuwsbrief mei 2021

Wij zijn erg geschrokken van het droevige bericht dat Gerrit Walstra op woensdag 19 mei in zijn slaap is overleden. Gerrit was voor de klanten en leden van ValleiEnergie het directe aanspreekpunt van onze coöperatie. Vanaf 2018 was Gerrit onze klantenservice. Vanaf het moment dat hij de klantenservice op zich nam, groeide het klantenbestand van ValleiEnergie van tientallen naar honderden klanten. De klantenservice telefoon ging zelfs mee op vakantie; hij was altijd bereikbaar. Daar is nu abrupt een einde aan gekomen.

Gerrit heeft een heel hoge standaard voor onze organisatie neergezet. Daar zijn we hem enorm dankbaar voor. Zijn inzet en enthousiasme zullen gemist worden.

Het bestuur en de collega’s van Gerrit bij ValleiEnergie wensen Judica en Jelle, zijn familie en vrienden alle sterkte de komende tijd.

In memoriam Gerrit Walstra

 

Nieuwe contactgegevens voor vragen energie

Voor vragen omtrent energie afnemen en nota’s hebben wij een nieuw mailadres en telefoonnummer. Voor alle energiegerelateerde vragen, graag contact opnemen via:

Telefoon:        0317-228022
Email:             valleienergie@samenom.nl

ALV

Kom naar de (digitale) ALV op 23 juni van 20.00 – 22.00 uur

Het bestuur van ValleiEnergie nodigt je graag uit voor het bijwonen van de digitale ALV op 23 juni, van 20.00 tot 22.00 uur. Je kunt je aanmelden voor de ALV via dit formulier.

Op de komende ALV zullen we het inhoudelijk jaarverslag bespreken. Het financiële jaarverslag zal in september besproken worden. Door de uitbreiding in 2020 met diverse coöperaties en b.v.’s  en de overgang naar een nieuwe boekhouder en boekhoudsysteem, hebben we dit jaar iets meer tijd nodig om alles gedegen af te ronden. De penningmeester zal ter plekke van de vergadering wel mondeling alvast een globaal inzicht in onze financiën geven.

We zullen ook voorstellen het Huishoudelijk Reglement vast te stellen, evenals de mandaatregeling voor het Management Team van ValleiEnergie Advies en Projecten.

Op de vorige ALV hebben zich mensen beschikbaar gesteld voor de Financiële Commissie, het bestuur zal de leden voorstellen de Financiële Commissie te benoemen.

Verder zullen we tijdens de ALV ingaan op de huidige ontwikkelingen bij onze projecten en dienstverlening. In een apart agendapunt willen we uitgebreider stil staan bij ontwikkelingen van de Meikade en Groenewaarden, en bij al onze activiteiten op het thema verduurzaming/energiebesparing. Zoals onze ondersteuning van gemeenten in onze regio hierbij en onze bijdrage aan de RES.

De exacte agenda en stukken volgen nog.
We kijken ernaar uit jullie te ontmoeten tijdens de ALV.

Kees Donker,
Voorzitter coöperatie ValleiEnergie. 

Zonnepanelenactie Scherpenzeel groot succes

ValleiEnergie organiseert dit voorjaar een zonnepanelen inkoopactie voor de gemeente Scherpenzeel. In 3 weken tijd hebben al meer dan 90 geïnteresseerden zich aangemeld! Meer informatie over de actie is te lezen op: valleienergie.nl/scherpenzeel

Artikelen Ede Stad

Onlangs zijn er twee artikelen over de zonnecentrale Meikade geplaatst in Ede Stad! In het eerste artikel lees je alles over hoe je mee kunt doen aan groene projecten zonder of mét investering. Lees het artikel online via deze link.

In het tweede artikel lees je alles over het Op-Rozen project. Met het Op-Rozen project van de Gemeente Ede en ValleiEnergie kunnen mensen met een lager inkomen ook profiteren van groene energieprojecten. Als je meedoet aan het project kun je tot 100 euro per jaar korting krijgen op de energierekening. 

Lees hier het hele artikel op de website van Ede Stad.

Bloemen voor Energieambassadeurs van Trefpunt #duurzaam

Negen Energieambassadeurs van Trefpunt #duurzaam ontvingen uit handen van Bob Dijkman Dulkes van de Gemeente Veenendaal een boeket bloemen.

De vrijwilligers werden in het zonnetje gezet omdat ze een uitgebreide training succesvol hebben afgerond. Hierdoor kunnen zij inwoners van Veenendaal nog beter op weg helpen met het energiezuinig maken van hun woning.

In de training kwamen diverse onderwerpen aan bod zoals: isolatie (vloer, muur, dak en glas); ventilatie; installaties om je huis te verwarmen zonder aardgas; systemen om zonne-energie om te zetten in elektriciteit en/of warm water; financiën en subsidies; energie besparing door verandering van gedrag; gesprekstechnieken en motivatie van bewoners.

Daarnaast bestond de training uit een praktijkonderdeel. De ambassadeurs liepen mee met een huisbezoek door een professionele energieadviseur van Energieloket Veenendaal. Hierbij wordt het hele huis bekeken en krijgt de inwoner een advies op maat. ‘Ik vond het een super nuttige training, het heeft best wel wat tijd gekost, maar zeker de moeite waard!’, aldus Cor Beumer, één van de ambassadeurs.

Heeft u een vraag voor onze Energieambassadeurs?  Kom dan langs in Trefpunt #duurzaam in het overdekte winkelcentrum van Veenendaal (Passage 24). 
Ook Energieambassadeur worden? Stuur een email naar trefpunt@veenendaal.nl.

Winnaars wijkwedstrijd Kernhem & Valleienergie

Met het eerste gebiedsfonds van gemeente Ede laat ValleiEnergie de omgeving van Zonnecentrale Meikade 100% meeprofiteren! De Kenhem community, die als doel heeft bloei van de inwoners én duurzaamheid in de wijk Kernhem te bevorderen beheert het fonds. Met dit geld organiseerde de Kenhem community dit voorjaar een ideeën wijkwedstrijd.

De ideeën die de ValleiEnergie wijkwedstrijd hebben gewonnen zijn: samen compost maken in een wormenhotel, het aanleggen van een voedselbosje en zorgen voor meer bloeiende planten en struiken om de biodiversiteit in Kernhem te bevorderen. De winnaars gaan hard aan de slag om de projecten snel te realiseren in de wijk. Vincent “Super dat we gewonnen hebben, het lijkt me heel leuk om samen met anderen aan de slag te gaan om iets extra’s toe te voegen aan de wijk en te zorgen voor meer biodiversiteit.”

Meer informatie over de wijkwedstrijd is te lezen op kenhemcommunity.nl/meikade.

Binnenkort: een lening voor collectieve energieopwekking!

Een lening voor energiecoöperaties is inde maak. Energiecoöperaties zullen dan een lening kunnen aanvragen voor het plaatsen van een windmolen of het leggen van zonnepanelen. SVn werkt aan een faciliteit waarmee de komende jaren tot wel 1000 lokale opwekprojecten kunnen worden gefinancierd. 

De lening is voor projecten die gebruikmaken van de Subsidieregleing Coöperatieve Energieopwekking (SCE). Deze subsidie zorgt ervoor dat energiecoöperaties en VvE’s samen in de eigen leefomgeving duurzame elektriciteit op kunnen wekken. Hoe meer elektriciteit er wordt opgewekt door een coöperatie, hoe hoger het subsidiebedrag. 

Meer weten over de lening? Lees het op de website van SVn.

Deel dit artikel