SCE 2023: veel betere tarieven!

De tarieven van de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE) 2023 zijn bekend. Ten opzichte van vorig jaar zijn ze fors verhoogd. Het basisbedrag voor zon wordt € 0,131 per kWh voor grootverbruikersaansluitingen en € 0,140 voor kleinverbruikersaansluitingen. Verder kondigt de minister een aantal verbeteringen aan waarvoor Energie Samen met succes hebben gelobbyd.

Naast de verhoogde tarieven zijn ook organisatorische aspecten van de SCE verbeterd voor 2023. In het kort: 

  • De termijn voor het aanleveren van de ledenlijst en recht van opstal is verlengd naar een jaar.
  • Verplichte constructieberekening voor dak of gevel versoepeld tot een verklaring van geschiktheid.
  • Ruimere interpretatie van het begrip ‘locatie’. In plaats van een aaneensluitend dakoppervlak gebruikt de SCE nu de BAG.
  • Eisen voor Verenigingen van Eigenaren (VvE) versoepeld zodat huurders makkelijker mee kunnen.
  • Aftopping op 50% van piekvermogen alleen voor grootverbruikersaansluiting, niet voor kleinverbruikersaansluiting. 

 

Meer detail over de veranderingen en informatie is te vinden op de website van Energie Samen.

Deel dit artikel