Zonnewal A12 Ede

Over de locatie

Het zonneveld ligt op de zuidhelling van de geluidswal langs de A12 en de Laan der Verenigde Naties te Ede. de wal is 900 meter lang en 13 meter hoog. In totaal komen er, afhankelijk van de benodigde landschappelijke inpassing, rond de 5.600 panelen goed voor circa 700 huishoudens. Bestaande bomen, struiken, wijnranken en wandelpaden blijven zoals ze zijn en natuurontwikkeling en biodiversiteit wordt gestimuleerd.

AfbeeldingWalA12klein

Op dit moment zijn we de vergunningaanvraag aan het voorbereiden. Globaal zijn dit de stappen die we nog moeten nemen:

  • Landschappelijke inpassing bepalen
  • Technisch ontwerp maken
  • Stikstofberekeningen
  • Mogelijkheden voor aansluiten en opslag bepalen
  • Participatie en financieringsopties uitwerken
  • Business cases maken voor verschillende opties en subsidieregelingen
  • Participatietraject (doorlopend)

Voorlopige planning voor het indienen van de vergunning is eind augustus 2023. We hopen met de realisatie in 2024 te kunnen beginnen.

Meedoen

ValleiEnergie vindt het belangrijk dat de lokale omgeving zoveel mogelijk kan participeren en meeprofiteren. Ook de  doelgroepen die niet kunnen investeren. Door je nu op te geven als geïnteresseerde houden we je persoonlijk op de hoogte van de vorderingen. Je krijgt dan te zijnertijd ook als eerste het geheel vrijblijvende aanbod om mee te doen.

Samenwerken

Heb je vragen? Neem dan contact op met Lex Hoefsloot, via lex.hoefsloot@energiesamenfoodvalley.nl of 06 – 50 65 37 35. Ons projectbureau Energie Samen Foodvalley realiseert alle groene opwekprojecten. Wij staan je graag te woord.

Wij ontwikkelen dit project samen met Energiebreed uit Ede.