Nieuwsbrief maart 2021

Nieuw project Op Rozen

Het nieuwe project Op Rozen in samenwerking met de Gemeente Ede is gelanceerd!
Gemeente Ede wil dat ook inwoners die geen mogelijkheid hebben om te investeren voordeel kunnen hebben van groene energieprojecten. De gemeente werkt mee aan de collectieve zonnecentrale aan de Meikade. Hierdoor kunnen mensen die meedoen een jaarlijkse korting krijgen op hun energiekosten. Afhankelijk van het elektriciteitverbruik is de korting € 60 – 100 per jaar. Meer weten over dit project? Lees het hier.

"Samen sta je sterker"

“Samen sta je sterker”; dat is de kern van coöperatief ondernemen. In een coöperatie werken leden samen om zo meer te bereiken dan ieder voor zich. Een organisatie dus van de leden en voor de leden. We zijn een vereniging met een bedrijf. Niet direct om winst te maken, maar om de ‘stoffelijke’ belangen van de leden te behartigen. Maar winst moet wel gemaakt worden als middel om het doel te bereiken. Tot zover wat algemene principes waar wij als coöperatie voor staan.

Als bestuur willen we graag intensief contact met de leden om te zorgen dat we jullie belangen zo goed als mogelijk vertegenwoordigen. Natuurlijk in de 2 ALV’s die we jaarlijks houden, maar we hopen dat jullie ook frequent met ons willen communiceren of willen reageren op beleidsinitiatieven. Op het gebied van opwekken, besparen, wind/zon, dak/weide, etc staan we open voor suggesties, kritiek of aanmoedigingen………

We hebben deze maand onze stem laten horen voor de toekomst van Nederland (geen idee op dit moment van schrijven of de uitslag goed is voor het versnellen van de energietransitie), laat ook je stem horen via kees.donker@valleienergie.nl om met onze coöperatie voortgang te maken op het gebied van de energietransitie in De Vallei! En kijk eens op de nieuwe website van Vallei Energie waar je voor veel projecten de dagelijkse hoeveelheid opgewekte energie kunt volgen.

Namens het bestuur
Kees Donker

Zet je CV-ketel op 60!

De meeste cv-ketels staan ingesteld op een fabrieksinstelling van 80 graden, maar werken beter bij 60 graden. De afgelopen weken hebben tienduizenden mensen hebben hun cv-ketel op 60 graden gezet. Niet alleen beter voor de cv-ketel zelf maar ook voor het milieu. Het is heel makkelijk om te doen, dankzij handige filmpjes op de speciale webpagina van Urgenda, de organisator van deze actie. Wil je ook je cv-ketel op 60 zetten? Bekijk dan de korte instructie op de website van: www.zetmop60.nl

Even voorstellen

Mijn naam is Johan Edens en ik ben sinds 1 maart de coördinator van de Energieambassadeurs van Trefpunt#Duurzaam in Veenendaal. Naast het regelen van allerlei praktische zaken, zorg ik er voor dat er voldoende Energieambassadeurs (vrijwilligers) in het Trefpunt zijn en dat zij over voldoende kennis beschikken om inwoners te kunnen adviseren.
Mijn vrouw en ik zijn zelf ook bezig geweest om ons huis uit 1938 te verduurzamen. Daar komt heel wat bij kijken: isoleren, zonneboiler, zonnepanelen en waarschijnlijk straks ook nog een (hybride) warmtepomp. Het is dan fijn om bij iemand advies te kunnen vragen en de verschillende materialen en apparaten een keer met eigen ogen te kunnen zien. Precies daarvoor is het Trefpunt er. Helaas is het Trefpunt vanwege de lockdown op dit moment gesloten. Hopelijk kunnen we snel weer open.

Trefpunt #Duurzaam is een plek in het winkelcentrum van Veenendaal (Passage 24) waar inwoners even langs kunnen lopen om informatie te vragen aan een van de Energie-ambassadeurs. Ook kun je er materialen en apparaten bekijken waarmee je je huis energiezuinig kunt maken. Zo zijn er verschillende isolatiematerialen, energiezuinige ventilatiesystemen, warmtepompen, energiezuinige verlichting en zonnepanelen te zien. De energie-ambassadeurs vertellen je er graag meer over. Zij helpen je ook graag met praktische (kleine) tips hoe je je energieverbruik verder naar beneden kunt brengen.Mijn naam is Laurence Talet en ik ben sinds februari werkzaam als communicatiemedewerker bij Vallei Energie. Ik ben 23 jaar oud en heb net mijn studie journalistiek aan de Christelijke Hogeschool afgerond. Ik vind het heel leuk om te werken bij een organisatie die zich inzet voor duurzaamheid.  Naast mijn werk ben ik actief als content creator op Instagram. Ik houd van schrijven, content maken, styling en media. Bij Vallei Energie zal ik mij bezig houden met de communicatie op de website en de content de social media kanalen. 

Mocht je nog vragen hebben, stuur me een mailtje via: laurence.talet@valleienergie.nl

Regionale Energiestrategie (RES) Foodvalley

Alle 30 RES-regio’s staan samen voor de opgave om 35 TWh hernieuwbare energie te realiseren voor 2030. In het concept-RES Foodvalley is afgesproken om te gaan voor 0,75 TWh, en een ambitie van 1,0 TWh. In de afgelopen maanden is toegewerkt aan een definitieve RES waarbij in ateliers en in het stakeholderoverleg is bekeken hoe die 0,75 TWh waargemaakt kan worden. In die verkenning kwamen zowel kansrijke initiatieven naar voren als knelpunten die een risico vormen voor de realisatie. De belangrijkste knelpunten zijn:  lokaal draagvlak; realiseerbaarheid op het elektriciteitsnet; ecologische beperkingen (N2000-gebied; weidevogelgebied; wespendief).

De wespendief is een bedreigde vogel, waarvoor de Veluwe cruciaal is. Hij vliegt hoog en ook buiten de Veluwe. Windmolens vormen een risico voor deze vogel. Wat dat betekent voor het realiseren van windmolens is nog niet duidelijk. Netbeheerders zeggen dat voor een goed gebruik van het elektriciteitsnet naast zon ook wind nodig is. En tenslotte zorgt zon-op-land vanwege het onttrekken van land aan de landbouw in veel gemeenten voor flinke discussies. En al die mooie grote daken in het buitengebied kunnen niet zomaar worden vol gelegd met zonnepanelen, omdat de aanleg van een de zwaardere elektriciteitskabels erheen te duur is. Dat kan alleen in de buurt van een windmolen of een groot zonneveld. Het is dus niet gemakkelijk om die 0,75 TWh te gaan halen. Komende weken moet hier duidelijkheid over komen, want in april gaat de definitieve RES naar de gemeenteraden en Provinciale Staten voor instemming.

Onze inbreng in de RES is dat zal worden vastgelegd dat alle grootschalige zon- en windprojecten ontwikkeld zullen worden met minimaal 50% lokaal eigenaarschap. Energiecoöperaties spelen daarbij een belangrijke rol om namens de verenigde burgers mee te ontwikkelen. Op dit moment zijn er vier energiecoöperaties actief in Foodvalley: één in Nijkerk, twee in Barneveld en wij, ValleiEnergie in de zuidelijke vallei, die hier een rol zullen gaan spelen. ValleiEnergie vertegenwoordigt de energiecoöperaties in de RES.

De Wespendief bemoeilijkt bouw van Windmolens op of vlakbij de Veluwe

 De wespendief is een zeldzame roofvogelsoort die broedt op de Veluwe. Zoals de naam al aangeeft, is deze vogel vooral op zoek naar wespennesten. Daarvoor vliegt hij ook buiten het bosgebied als dat nodig is. 

In de natuurbeschermingswetgeving is een ondergrens van 100 broedparen voor de hele Veluwe opgenomen. Dat wordt nu niet gehaald. Vanuit de wetgeving geldt daarom nu een ultieme bescherming van deze vogels: we moeten er alles aan doen om ze te beschermen. De provincie Gelderland heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om windturbines op of rond de Veluwe te bouwen zonder dat dit de stand van de wespendief populatie negatief zou beïnvloeden.  Dat blijkt niet goed mogelijk. Zolang het aantal broedparen onder de 100 is, zijn er geen nieuwe windmolens op of vlakbij de Veluwe mogelijk. 

Voor de Regionale Energie Strategie van FoodValley is dat een tegenvaller. Er was al een tekort aan plannen voor nieuwe windmolens, en dat wordt er nu niet makkelijker op.  

 

Een warmtescan, het begin van een duurzamer huis

Warmtescans zijn een handige uitvinding om te kijken hoe duurzaam jouw huis is én om te kijken waar het warmteverlies zit in het huis. Teun van Roekel, werkzaam bij het energieloket in Ede en fotograaf van warmtescans vertelt ons hoe dit in zijn werk gaat en deelt een succesverhaal van iemand die nu duurzamer woont. Allemaal dankzij een warmtescan.

Hoe gaat het maken van een warmtescan?
Teun: ‘’In de vroege ochtend voor zonsopkomst ga ik op pad met mijn speciale camera. Een warmtefoto is heel simpel, maar geeft precies aan waar in het huis het warmteverlies zit. In 2018 ben ik begonnen met het maken van warmtescans. Er is nu veel vraag naar en op dit moment maak ik foto’s in de gemeentes: Veenendaal, Ede, Rhenen en Scherpenzeel. Door middel van een foto krijg je snel inzicht in waar het warmteverlies zit in het huis. Het is heel visueel en geeft sneller duidelijkheid dan praten over eventueel warmteverlies van een huis.’’

Wat gebeurt er na het maken van de warmtefoto?
Teun: ‘’Als de foto’s zijn gemaakt kunnen mensen naar het energieloket komen waar wij hen gericht kunnen helpen om te gaan isoleren. Wij kunnen mensen adviseren hoe zij hun dak, vloer, gevel en/ of ramen beter kunnen isoleren.’’

Waar in het huis ziet u meestal het meeste warmteverlies?
Teun: ‘’In de gevel: het glas en in de muur. De warmtefoto’s geven heel veel inzicht in de muren. Slecht glas kan je ook zien. Veel mensen hebben nog oud dubbelglas, wat veel warmte laat ontsnappen. Dit kan heel makkelijk vervangen worden door HR++ glas, véél duurzamer.’’

Heeft u een succesverhaal van iemand die dankzij de warmtescans nu duurzamer woont?
Teun: ‘’Een tijdje terug heb ik bij Kees Zwaan warmtefoto’s gemaakt. Hij had al wel het nodige aan isolatie gedaan maar er bleek toch nog wel wat te winnen op dit gebied. Kees woont samen met zijn vrouw in een jaren ’70 woning in Veenendaal waar hij na aankoop van het huis destijds al het een en ander heeft laten verduurzamen aan het huis. Zo zijn er toen isolaties geplaatst in het dak en de vloer en zijn er zonnepanelen gelegd. Toen Kees in de Rijnpost een artikel zag staan over gratis infraroodscans heeft hij zich gelijk aangemeld. Door de scans heeft Kees zijn spouwmuur aangepakt. De scans gaven inzicht in waar het warmteverlies zat in de woning. In januari heb ik nog een scan gemaakt van de woning waar in het resultaat duidelijk te zien was.’’

Corona perikelen rond zonnecentrale de Collage

In het gebouw Collage in Bennekom, waarop onze zonnecentrale al weer vanaf 2016 groene stroom produceert, is een basisschool en bibliotheek gevestigd. De luchtbehandeling in het gebouw volgens de huidige inzichten niet up-to-date. Daarom heeft de gemeente Ede ons in het begin van de eerste coronagolf, verzocht mee te werken aan het mogelijk maken van de nodige aanpassingen op het dak.

De luchtbehandelingsinstallatie is inmiddels aangepast. Maar gedurende de uitvoering bleek toch dat er ook flinke aanpassingen nodig waren voor onze zonnecentrale. Ook kwamen er protesten van omwonenden over de te grote zichtbaarheid van de luchtbehandelingsinstallatie op het dak. Inmiddels heeft een architect een ontwerp gemaakt om dit netjes buiten beeld te krijgen. Na overeenstemming met de omwonenden kan de centrale, die wel steeds op 90% van de capaciteit heeft gedraaid, weer volledig in dienst. De gederfde opbrengst zal door de gemeente Ede worden vergoed.

Deel dit artikel