Nieuwsbrief december 2021

Terugblik én Vooruitblik

Het jaar loopt op zijn einde; moment dus van reflectie en vooruitkijken. We zijn verheugd dat we dit jaar, na het afscheid van Elmar Theune, weer een volledig bestuur hebben kunnen samenstellen. En dat VEAP onder leiding van Lex en Yvonne grote stappen heeft kunnen maken naar een professionele organisatie. Daar gaan we in 2022 mee verder.

Meikade dak heeft het hele jaar energie opgeleverd en begin 2022 zullen de ruim 4000 panelen op het land bij de Meikade gaan produceren. Gecombineerd met de start van het dak van Groene Waarden hebben we een mooie groei in opwekactiviteiten doorgemaakt dit jaar. En ook op het gebied van energiebesparing hebben onze mensen veel werk gehad met het geven van advies en steun via de energieloketten van de verschillende gemeenten. De hogere energieprijzen hebben op die manier toch nog een positief effect …

In 2022 willen we kijken naar de verbreding van onze activiteiten naar meer gemeenten en in stappen zetten op het gebied van windmolen(s) en warmtenetten. Allemaal om lokaal meer energie (elektriciteit en warmte) te produceren.
We hopen ook van harte komend jaar weer eens een fysieke ALV te houden. Het jaar 2022 vieren we immers ons 10-jarig bestaan. Als bestuur bereiden we ons voor om dit in de zomer groots te vieren met jullie. Heb je ideeën en /of vind je het leuk om te helpen bij het uitwerken van ideeën? Meld je dan aan via 10jaar@valleienergie.nl.

Verder wil ik jullie, namens het bestuur en management team van ValleiEnergie Advies en Projecten VEAP, allen een goede maar vooral gezonde feestdagen toewensen.

Met energieke groet

Kees Donker
Voorzitter

Al 7 jaar op rij de groenste!

Voor het 7e jaar op rij is ons collectief om | nieuwe energie, bestaande uit 60 lokale energiecoöperaties, uitgeroepen tot groenste leverancier van Nederland. Wij scoren opnieuw een rapportcijfer 10 op de onderdelen investeringen, inkoop en levering. Naast om | nieuwe energie zijn er op de consumentenmarkt nog 4 met dit cijfer, hieronder op alfabet gesorteerd. In de zakelijke markt zijn we zelfs één van de 3 die een 10 krijgen. Bovendien zijn we de enige landelijke leverancier zonder winstoogmerk. Alle winst komt namelijk ten goede aan de ontwikkeling van nieuwe duurzame projecten en het structureel verlagen van de energietarieven.

Voor meer informatie:  samenom.nl, of lees het volledige rapport.

Even voorstellen: Elout van Drenth

Mijn naam is Elout van Drenth, 29 jaar en ik woon sinds mei 2021 in Ede. Sinds mei help ik  ValleiEnergie als vrijwilliger met de administratie van projecten. En daar mee ben ik de derde van Drenth bij deze club.

Daarvoor had ik een baan in de omgeving Utrecht als Shipping Administrator in een compleet andere sector dan de duurzame energietransitie. Ik had hier ook echt niet het gevoel een goede bijdrage te leveren.

Bij ValleiEnergie is dat heel anders, hier werken we samen aan een duurzame toekomst. Sinds oktober 2021 ben ik één dag in dienst en vanaf 1 januari ga ik drie dagen aan de slag voor ValleiEnergie. Ik blijf als administratief medewerker ook achter de schermen actief. Daarnaast, nu ik meer bekend met alle “ins en outs” van ValleiEnergie, ga ik ook aan de slag als lid van ons team Energieloketters. Want ik wil graag een grotere rol spelen in de duurzame sector.

We zien dat in de maatschappij het draagvlak al veel groter wordt en dat veel mensen zich meer zijn gaan verdiepen hoe zij zich ook kunnen inzetten voor een groene toekomst. Wij helpen ze hier mee graag. Onder meer  door mensen op weg te helpen met energiebesparing en van het gas af. Maar ook door het realiseren van groene opwek. Projecten waar ik ondertussen natuurlijk ook in deelneem. En dat is toch wel een van de mooiste dingen hier bij ValleiEnergie, dat we ons samen inzetten voor een betere toekomst.

Coöperatief Realisatiefonds gelanceerd door Energie Samen

Op 1 november lanceerden onze koepel van  energiecoöperaties Energie Samen en SVn samen met Rabobank, Triodos en ASN Groenprojectenfonds een nieuw fonds speciaal voor energiecoöperaties.

Het Realisatiefonds stelt geld beschikbaar voor projecten van 30.000 tot 1.000.000 euro. Vooral burgers die zonneprojecten opzetten zullen hier profijt van hebben, omdat windprojecten vaak duurder zijn.

Volgens Jean-Pierre van Lin van koepelorganisatie Energie Samen gaat het om een totaalbedrag van 110 miljoen euro. Een einddatum is niet vastgesteld. De financiering is gelinkt aan de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) en de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++).

Voor meer informatie over het fonds, ga naar:
Energiesamen.nu

Zonneveld Meikade bijna productief

De zonnepanelen worden nu geplaatst en medio december worden de benodigde aanpassingen aan het transformatorhuis door Kenter doorgevoerd.
Als alles volgens plan blijft verlopen, zullen in januari de eerste kWh’s aan het net geleverd worden.
Op het foto carrousel kun je een impressie van de bouwvorderingen vinden.
Iedereen, van inwoners tot bedrijven, kan nog steeds aan dit project deelnemen, ongeacht de postcode. Ook de gemeente Barneveld, Ede en Wageningen hebben een aandeel genomen in het kader van hun project EnergieWEB, waar we al eerder over hebben geschreven.

Meikade in blad Buitenronde Ede

Geurt van den Brandhof: ‘De gemeente staat voor de uitdaging om in 2050 energieneutraal te zijn. Ik wil best een steentje bijdragen aan dit algemeen belang’, motiveert Geurt van den Brandhof. ‘Je kunt wel als een struisvogel je kop in het zand steken, maar we zullen moeten verduurzamen. Zo waren we in 2016 het eerste aannemersbedrijf in de gemeente dat een nul-op-de-meterwoning heeft gebouwd. Dat wordt de toekomst van het bouwen.’
Het grote voordeel om met ValleiEnergie in zee te gaan, vindt Van den Brandhof, is dat bewoners meedoen en de winst bij hen terecht komt. ‘Dat is zoveel beter dan een zonneveld door een of andere buitenlandse belegger te laten aanleggen! Daar heeft niemand in de buurt wat aan.’ De lokale insteek viel in de omgeving in goede aarde. Er is geen enkel bezwaar ingediend.

Naar het complete artikel.

Voortgang zonnedak GroeneWaarden

Na alle perikelen rond de goedkeuring voor ons project GroeneWaarden van afgelopen jaar, zit de vaart er nu goed in. In november is hard gewerkt aan de noodzakelijke vernieuwing van het dak van GroeneWaarden. Dat is nu klaar. Als het weer niet tegen zit, gaat op 13 december begonnen worden met de installatie van de zonnepanelen op het dak. Dat wordt afgerond in januari, waarna de installatie aangesloten wordt op het net. Uiterlijk eind januari zal het project GroeneWaarden productief zijn!

We hebben begin december net de laatste VED’s voor Fase 1 verkocht! Inschrijven voor Fase 1 is dus niet langer mogelijk. We willen graag iedereen bedanken die zich hier voor heeft ingezet.

Fase 2 start wanneer we voldoende deelnemers hebben. Deelnemen aan Fase 2 kan wanneer je woont in één van de volgende postcodes 6665, 6666, 6861, 6862, 6865,  6866, 6869, 6871 en 6874.

Inkoopactie Zonnepanelen Scherpenzeel afgerond​

Deze succesvolle inkoopactie is eind oktober afgesloten. De 214 aanmeldingen overtroffen ruim de door ons verwachtte 150.

Dankzij deze actie zijn via 80 opdrachten ruim 640 panelen geplaatst op daken van de inwoners van Scherpenzeel. Daarmee wordt jaarlijks bijna 100 ton CO2 bespaard.

Tijdens de voorbereidingen en gedurende het traject is ook de betrokkenheid van de gemeente nodig geweest. Communicatie is door de gemeente Scherpenzeel altijd adequaat opgepakt en uitgevoerd. Wij hebben de samenwerking in dit traject dan als zeer plezierig ervaren en zijn blij dat we op deze wijze een bijdrage hebben kunnen leveren aan de doelstellingen energietransitie van gemeente Scherpenzeel.

Inkoopactie isolatie Warm Scherpenzeel gestart

Gemeente Scherpenzeel zet dit seizoen, net als gemeente Veenendaal, een isolatie inkoopactie in waarbij ook hun gloednieuwe, mobiele energieloket wordt ingezet. Op woensdag 10 november onthulde wethouder  Henny van Dijk-van Ommering vol enthousiasme de mooie caravan en gaf daarmee de start voor de isolatie campagne Warm Scherpenzeel.

Bij de lancering melden zich meteen 7 mensen aan en inmiddels staat de teller op 35.

Voor meer informatie:
duurzaamscherpenzeel.nl/doe-mee-met-de-isolatie-actie-warm-scherpenzeel
Aanmelden:
valleienergie.nl/warmscherpenzeel

Laadpalen sessie 23 november Kenniskring Duurzame VvE’s Foodvalley

Kort verslag Uitwisselsessie 23 november 2021

Deze sessie stond geheel in het teken van laadpalen voor VvE’s. De bijna 40 deelnemers van binnen en buiten de Kenniskring hebben geboeid geluisterd naar de presentatie van Bram Leusink van EVconsult en vvelaadloket.nl

Alle ins en outs, zoals het stappenplan van vveladen.nl maar ook brandveiligheid en kosten zijn aan bod gekomen. De presentatie was geheel toegespitst op de vooraf ingestuurde vragen van de deelnemers. Zoals een deelnemer het uitdrukte: “Ik heb er veel geleerd, bedankt Bram!”

Presentatie Kenniskring VvE 23-11-2021
Presentatie VvE Laadloket
www.regiofoodvalley.nl/programma/energieloket/kenniskring-vves

Samen kom je verder, ook als VvE’s

Een  mooi voorbeeld hiervan zijn vier dezelfde type VvE’s uit Wageningen, ieder 16 appartementen groot, uit de jaren ’60.  Georganiseerd door de VvE ondersteuner van energieloket Wageningen, onze collega Leida van den Berg, zijn ze met elkaar in gesprek gegaan om te onderzoeken of ze de verduurzaming gezamenlijk konden aanpakken.

Gezamenlijk hebben ze een offerte uitvraag gedaan voor een Haalbaarheidsonderzoek. Nadat 3 bedrijven hun offerte hadden uitgebracht hebben ze twee uitgenodigd voor een gesprek.

Vervolgens hebben ze unaniem gekozen voor Partners in verduurzamen, een organisatie die ook aangesloten is bij de Kenniskring Duurzame VvE’s Foodvalley.

De vier VvE’s hebben collectieve ketels en liggen in een wijk (De Nude) die als eerste in de planning staat om een warmtenet in aan te leggen. De gemeente deed daarom het volgende aanbod:  Wanneer alle vier de ALV’s besluiten mee te doen, dan betaalt de gemeente de helft van de kosten van het maatwerkadvies met conditiemeting en groen Meerjaren Onderhouds Plan (MOJP) én schiet de andere helft voor. Pas wanneer er maatregelen worden uitgevoerd, betalen ze het voorschot terug. Dat kan dan worden opgenomen in de totale financiering. En zo besloten ze!

Door de handen ineen te slaan, levert dat iedereen veel op en gaat de verduurzaming sneller. Bij een VvE met 16 appartementen mag je al blij zijn als er één of twee bewoners zich willen inzetten voor verduurzamingsstappen. Dan kan het zwaar en ‘eenzaam’ werk zijn. Wanneer vanuit vier VvE’s de VvE bestuursleden en commissieleden zich bundelen, vorm je een sterkere eenheid met meer kracht en kwaliteiten en steun je elkaar.

Zonnepanelen geplaatst VvE de Arc

Met de hulp van het Energieloket Wageningen en één van onze energieadviseurs heeft VvE de Arc nu 117 zonnepanelen van 445 Wp voor het gezamenlijk gebruik. Met 52 kWp gemaximaliseerd op de bestaande kleinverbruiker aansluiting. Het hele traject heeft ruim een half jaar in beslag genomen.

Een commissie van twee bestuursleden en drie leden van de VvE zijn hier actief mee aan de slag gegaan door o.a. te informeren bij andere VvE’s en gemeentelijke subsidie aan te vragen voor ondersteuning van een adviseur. Op de ALV van juni 2021 stemde het overgrote deel van de bewoners positief voor het plaatsen van zonnepanelen.

In augustus zijn de zonnepanelen geplaatst en sinds half september is de opbrengst via een app te volgen. Zowel in oktober als november werd 900 KWh minder verbruikt dan het jaar daarvoor.

ValleiEnergie| om Flex contract

Net als de meeste energieleveranciers heeft ook om| nieuwe energie geworsteld met wat aan te bieden in deze barre tijden van sterk stijgende energieprijzen. Omdat de instabiliteit op de energiemarkt nog enige tijd zal voortduren, bieden we nieuwe klanten voorlopig  alleen het  Flex contract aan. Bij Flex worden de tarieven voor elektriciteit en gas iedere maand opnieuw vastgesteld op basis van de op dat moment geldende marktsituatie. Flex biedt de zekerheid dat de energiekosten weer lager worden, wanneer de prijzen op de energiemarkt dalen. Wat wel de verwachting is. Flex is zowel gunstig voor onze klanten als voor ons collectief.

Alleen nieuwe klanten en klanten van wie het contract in de komende maanden afloopt, krijgen hiermee te maken. Nieuwe klanten kunnen alleen kiezen voor Flex. Bestaande klanten gaan, wanneer ze niet kiezen voor Flex, automatisch over naar een variabel contract.

Wanneer de prijzen weer dalen, zullen onze klanten automatisch minder gaan betalen. Ook kunnen zij dan zonder boete overstappen naar een vast contract zodra wij deze weer aanbieden.

Vervanging panelen Collage

De panelen van de zonnecentrale op het dak van Collage in Bennekom worden in de maand december vervangen. Dit was nodig omdat er een nieuwe klimaatinstallatie werd gebouwd die uiteindelijk fors meer ruimte bleek in te nemen.

In goed overleg met de gemeente Ede is besloten om de bestaande 274 panelen met een totaal vermogen van 73 kWp te vervangen door 198 panelen met eenzelfde totaal vermogen. Dit is mogelijk doordat de nieuwe panelen een groter capaciteit hebben.

Ook de ten gevolge van deze herbouw gemiste opbrengst zal door de gemeente Ede worden vergoed. Voor de deelnemers van dit postcoderoosproject verandert er niets.

Veenendaalse Energiecoaches voor de sociale huur

De woningcorporatie Patrimonium en de Woon Advies Groep van de huurdervereniging hebben ons gevraagd hen te ondersteunen bij het vinden en opleiden van energiecoaches. Energie besparing bereiken bij huurders van een woningcorporatie werkt anders dan bij huizenbezitters. Energiecoaches gaan het gesprek aan over het gedrag van de bewoners en over kleine maatregelen zoals radiatorfolie of ledlampen.

We hebben zelf een cursus ontwikkeld voor energiecoaches en de groep heeft de cursus nu gevolgd in Veenendaal. Nu nog de Woon Advies Groep begeleiden met goede communicatie richting de huurders van Patrimonium zodat die de energiecoaches uitnodigen voor een adviesgesprek.

Gratis Wageningse isolatiecoach

De Wageningse Isolatiecoach helpt inwoners gratis op weg bij energiebesparing in de woning

  • Wilt u graag wegwijs worden in het oerwoud aan informatie als het gaat om energiebesparing en aardgasvrij wonen ?
  • Wilt u weten welke isolatiemaatregelen en financieringsmogelijkheden er zijn?
  • Wilt u gaan verbouwen, maar eerst onafhankelijk advies via persoonlijk contact?


De Isolatiecoach helpt u graag op weg. Met de (tijdelijke) kortingsactie ‘Hoe laag kun je gaan’ van de gemeente Wageningen kunt u nu ruim een uur lang gratis begeleiding van de Isolatiecoach krijgen. Deze begeleiding vindt telefonisch  plaats of op afspraak in de Ruimte voor de Binnenstad.

Aanmelden en vragen
www.wageningenduurzaam.nl/hoe-laag
Vragen over deze actie? Bel of mail dan het Energieloket Wageningen: 0317 492 801;
vraag@energieloket-wageningen.nl

Deel dit artikel