Nieuwsbrief

Nieuwsbriefarchief

Nieuwsbrief september 2021

Warmtetransitievisies in de schijnwerpers Op zoek naar een nieuw woord voor het scrabble? Warmtetransitievisie en het daaruit volgende warmtetransitieplan of strategie. Elke gemeente is er op dit moment mee bezig, en wij als energiecoöperatie worden door die gemeenten regelmatig gevraagd bij te dragen aan die visies. Waar gaat het over? Wat gaan jullie ervan merken? Hoe gaan de verschillende gemeenten er mee om en zijn er verschillen te zien? En hoe steunt ValleiEnergie inwoners bedrijven, en gemeenten bij de warmtetransitie? Daar gaan we deze nieuwsbrief op in. Er is steeds meer werk aan de winkel voor ons. Lees verder (pdf)

Lees verder >

Nieuwsbrief augustus 2021

Kom 11 september kijken bij onze Energietuin Meikade te Ede Je bent van harte welkom op de Open Energiedag zaterdag 11 september van 12.00 tot 16.00 uur bij onze Energietuin Meikade 4b/c te Ede. Je leert alles over wat er komt kijken bij de realisatie van een opweklocatie 100% in lokale en coöperatieve handen. Je kunt spreken met onze leden, de locatie-eigenaar en de bouwers. Hoewel we op deze buitenlocatie de Corona regels prima kunnen volgen, stellen we het wel op prijs als je jezelf even aanmeldt met het tijdslot waarop je ongeveer denkt te komen. Dan zorgen we ook

Lees verder >

Nieuwsbrief zomer 2021

Samen sta je sterker Coöperatief ondernemen sluit goed aan bij de huidige tijdgeest waarin duurzaamheid en oog voor de lange termijn belangrijker zijn dan winsten op korte termijn. Al een hele lange periode is deze werkvorm succesvol. Het aantal coöperaties in Nederland groeit. En vooral het aantal energiecoöperaties. Met deze woorden begon de trainer van de Nationale Coöperatieve Raad (NCR) de basistraining Coöperatie waaraan Kees Donker en ik begin juni deelnamen. Voor mij een leerzame dag op een coronaproof locatie met allerlei deelnemers uit allerlei sectoren. Om er een paar te noemen (zonder reclame te willen maken): ROHA (huisartsen), Agrico

Lees verder >

Nieuwsbrief mei 2021

Wij zijn erg geschrokken van het droevige bericht dat Gerrit Walstra op woensdag 19 mei in zijn slaap is overleden. Gerrit was voor de klanten en leden van ValleiEnergie het directe aanspreekpunt van onze coöperatie. Vanaf 2018 was Gerrit onze klantenservice. Vanaf het moment dat hij de klantenservice op zich nam, groeide het klantenbestand van ValleiEnergie van tientallen naar honderden klanten. De klantenservice telefoon ging zelfs mee op vakantie; hij was altijd bereikbaar. Daar is nu abrupt een einde aan gekomen. Gerrit heeft een heel hoge standaard voor onze organisatie neergezet. Daar zijn we hem enorm dankbaar voor. Zijn inzet

Lees verder >

Nieuwsbrief april 2021

Stakeholder overleg bereikt akkoord over Regionale Energie Strategie (RES) Onlangs is de RES 1.0 opgestuurd naar de gemeenteraden van de 8 gemeenten van de regio FoodValley. Ergens voor de zomer zal de RES besproken worden in de 8 gemeenteraden in de hoop dat alle gemeenteraden er mee zullen instemmen. Elmar Theune bestuurslid van ValleiEnergie, heeft namens ValleiEnergie en de andere energiecoöperaties in Foodvalley meegedacht over de RES. Naast de energiecoöperaties zaten ook organisaties zoals de LTO, de Natuur-en-Milieu federaties, de Woningcorporaties en andere organisaties aan tafel. En natuurlijk ook de acht gemeenten, twee provincies en het waterschap. Op de site

Lees verder >