Nieuwsbrief oktober 2021

Verslag 15 en 19 oktober Climate Miles Urgenda

Zowel op 15 oktober als 19 oktober liepen leden van ValleiEnergie mee, we zijn heel blij met zo’n mooie bijdrage van de groene jasjes!

Op 19 oktober openden wethouder Geert Ritsema en onze voorzitter Kees Donker in Lunteren de dag. Zij werden door Marjan Minnesma geïnterviewd in het kader van het EnergieWEB.

Met het EnergieWEB stimuleren de gemeenten Wageningen, Ede en Barneveld de opwek én lokaal gebruik, ook door de gemeente zelf, van duurzame energie binnen de eigen gemeentegrenzen. Zo draagt het EnergieWEB bij aan de energieneutraliteit binnen de gemeente. Geert en Kees: “De klimaattransitie kunnen we alleen sámen aan.”

Bekijk ook de EnergieWEB video als je meer hierover weten wilt.  Onze Energietuin Meikade is het allereerste project waarmee het EnergieWEB start.

Het verslag van 19 oktober vind je op website van de Climate Miles en in dit filmpje wordt onze Kees geïnterviewd en verteld over ValleiEnergie.

19 oktober Marjan Minnesma, Geert en Kees
15 oktober Marian en Leida

Even voorstellen: Marja van de Braak & Hans Vissers

Marja

Mijn naam is Marja van de Braak en ik woon sinds 2008 in Veenendaal. Op 25 maart jl. heb ik vanwege mijn pensioen afscheid genomen van mijn werk bij het Projectmanagementbureau van de gemeente Utrecht. Daar heb ik met veel plezier gewerkt. Ik ben niet iemand om stil te zitten. Mijn voornemen om na verloop van tijd vrijwilligerswerk te gaan doen in de hoek van duurzaamheid is na de zomer zomaar op mijn pad gekomen toen ik in contact kwam met ValleiEnergie. 

Wat ik een belangrijke puzzel vind is hoe we ook de mensen kunnen bereiken, die niet uit zichzelf bezig zijn met duurzaamheid en de energietransitie of misschien wel geïnteresseerd zijn maar geen idee hebben wat ze daarin zelf in zouden kunnen brengen. Met de portefeuille communicatie hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan het bereiken van die groep naast een goede communicatie naar onze eigen leden en relaties en onze gebruikelijke doelgroepen.

Ik heb Technische Natuurkunde gestudeerd in Twente en ben na mijn studie via een intern opleidingsprogramma van Philips in de automatisering beland. Ik heb onder andere meer dan tien jaar als automatiseerder in de grafische industrie gewerkt en ben na een korte tussenstop bij Interpolis als hoofd automatisering van een business unit overgestapt naar de overheid. Bij gemeente Den Haag ben ik ruim vijf jaar dienstcontroller van Dienst Stadsbeheer geweest. In 2007 ben ik bij gemeente Utrecht gaan werken. Eerst vier jaar als directeur voor de vorming van een centrale dienst Ondersteuning en daarna als projectleider op grote projecten. Daar heb ik ook veel ervaring opgedaan met communicatie naar burgers, zoals bewonersavonden.

Naast mijn werk heb ik altijd vrijwilligerswerk gedaan, zowel in de politiek als bijv. in het bestuur van een waterschap.

Ik vind het leuk om met een doel op pad te gaan en dat te realiseren. Belangrijke elementen die bijdragen aan dat plezier zijn de samenwerking met anderen en een goede sfeer. Ik voel mij heel welkom bij ValleiEnergie, een goed begin!

Marja van den Braak
Bestuurslid

Hans

Mijn naam is Hans Vissers, 67 jaar, sinds eind 2020 met pensioen. 

Ooit afgestudeerd aan de WUR als landschapsecoloog. Gewerkt bij verschillende ministeries in uiteenlopende functies. Ik heb mij daarbij bezig gehouden met natuur-, water- en onderzoeks & innovatiebeleid. Vanaf 2017 betrokken bij de oprichting van Deltares en tot 2018 lid van het managementteam van dit onderzoeksinstituut.

De laatste jaren tot mijn pensioen ben ik actief geweest met de energietransitie als liaison naar de topsector energie. Dit betrof de onderwerpen “wind op Zee” en “Urban Energy”. Bij het laatste onderwerp lag het zwaartepunt op de warmtetransitie.

Sinds 2016 lid van ValleiEnergie en inmiddels deelnemer aan vijf projecten.

Ik heb mij aangemeld voor het bestuur, omdat ik de energietransitie een van de grootste maatschappelijke opgaven vind voor de komende decennia. Energiecoöperaties kunnen daar volgens mij een sleutelrol in vervullen. En daar wil ik graag een deel van mijn vrije tijd aan besteden.

Hans Vissers
Bestuurslid

10 hulp-apps voor duurzamer leven

Om| nieuwe energie heeft een aantal handige en duurzame apps op een rijtje gezet.  Van HappyCow voor alle vegans en vegetariërs die buiten de deur willen eten tot TreeClicks om  meteen een boom te planten als je winkelt.

Naar het hele rijtje.

Vorderingen bouw zonneveld Meikade

Zoals wel vaker het geval is, kosten de voorbereidingen de meeste tijd en daar zie je het minste van. Nadat alles goed uitgezet is, kon dan in de 2e week van oktober toch echt de eerste paal de grond in. Op het foto carrousel kun je een impressie van de bouwvorderingen vinden.

Iedereen, van inwoners tot bedrijven, kan nog steeds aan dit project deelnemen, ongeacht de postcode. Ook de gemeente Barneveld, Ede en Wageningen hebben een aandeel genomen in het kader van hun project EnergieWEB, waar we al eerder over hebben geschreven. Ook op de start van de 19e etappe van de Urgenda Climate Tour op 19e oktober was hier aandacht voor, zie het verslag elders in deze nieuwsbrief.

GroeneWaarden: fase 1 gestart

De uitvoering van fase 1 is inmiddels gestart. Deze week wordt het deel van het dak waar de zonnepanelen op komen vernieuwd.
Omdat we nog ruimte voor nieuwe deelnemers hebben in de verwachte zonnestroomproductie kunnen er ook nog nieuwe deelnemers meedoen. We verwachten de installatie in het eerste kwartaal volgend jaar feestelijk in gebruik te kunnen nemen.

Deelnemen aan Fase 1 als particulier of bedrijf  kan al vanaf € 120, wanneer je woont in één van de volgende postcodes :
6665, 6666, 6861, 6862, 6865,  6866, 6869, 6871, 6874, 6718, 6721, 6703 en 6704
én je niet meer dan 10.000 kWh verbruikt op jaarbasis.

Fase 2 start wanneer we voldoende deelnemers hebben. Deelnemen aan Fase 2 kan wanneer je woont in één van de volgende postcodes 6665, 6666, 6861, 6862, 6865,  6866, 6869, 6871 en 6874.

Klimaatcafé Wageningen 1 november 19.30-21.30

Het Platform Duurzaam Wageningen en de Klimaat Coalitie Wageningen organiseren een avond over de Donut Economie. Het café is voor Wageningse burgers en organisaties die zich in (willen) zetten voor een beter klimaat.

Paul van Wijk (economie leraar) geeft een inleiding over de Donut Economie en de Donut Deal en hoe dat in Amsterdam lokaal wordt ingezet. Gevolgd door een gesprek over wat er in Wageningen mee gedaan kan worden.

Locatie: Thuis, Stationsstraat 32, 6701 AM Wageningen

Aanmelden is niet nodig.

Deelname is gratis, maar een bijdrage is altijd welkom.

26 en 27 oktober inloopavonden Energiecluster A12-A30 Ede

Op 26 oktober is een inloopavond voor de zoeklocaties 1 tot en met 5 en op 27 oktober voor de locaties 6 tot en met 10. De mogelijke locaties zijn hier te vinden.

Een gespecialiseerd bureau verricht onderzoek naar slagschaduw, geluid en andere gevolgen voor de omgeving. Ook berekent het bureau of de plaatsing rendabel is. De specialisten van het bureau zullen ook tijdens de bijeenkomsten aanwezig zijn om uitleg te geven. In december dit jaar moet duidelijk zijn wat er allemaal nog meer onderzocht moet worden. Tijdens de bijeenkomsten wordt inwoners gevraagd hierover mee te denken.

Lokaal eigendom & ValleiEnergie

De gemeente vindt participatie en lokaal eigenaarschap van de windmolens belangrijk. Onze voorzitter Kees Donker zal aanwezig zijn en toelichten hoe coöperatie ValleiEnergie dat voor zich ziet. Niet alleen de lasten, maar ook de lusten moeten immers ten goede komen van de lokale omgeving.  Eén van deze potentiële locaties is onze Energietuin Meikade, waar we de opties onderzoeken variërend vanaf een kleine 1Mw buurtmolen.

Lees meer over dit ede-natuurlijk.nl/energiecluster-1. Daar kun je jezelf ook abonneren op de nieuwsbrief van de gemeente.

Vragen over het project kun je stellen aan edevoordewind@ede.nl.

Torenhoge energieprijzen vergroten energie-armoede

Als ValleiEnergie  willen wij, net als alle andere energiecoöperaties aangesloten bij om| nieuwe energie, mensen bewegen om over te stappen naar energie van hun lokale energiecoöperatie. Daarbij is het voor ons belangrijk om de juiste type klanten te krijgen, dus geen “jaarlijkse overstappers”, maar trouwe klanten. Want tegen prijsvechters kunnen wij niet op. Wel bieden wij een eerlijke, concurrerende prijs, vergelijkbaar met de andere groene leveranciers.

Wil je weten waarom dit zo sterk veranderd is en wat de gevolgen zijn? Lees verder

Samen met gemeente Ede hebben we onder meer met ons Op-Rozen project bij zonnecentrale Meikade kansen gecreëerd voor mensen die niet kunnen investeren om toch te profiteren van lokale groene stroom.

Als ValleiEnergie willen wij graag nog meer gaan bijdragen aan het bestrijden van energie-armoede, door mensen rechtstreeks te helpen. Het gaat om huishoudens die minstens 10% van het inkomen besteden aan de energierekening en die in veel gevallen niet meer dan € 15.900 voor een alleenstaande of € 22.800 voor een meerpersoons huishouden euro per jaar verdienen.

Heb jij ideeën hoe dat kan? Laat het ons weten, mail of bel Lex Hoefsloot: lex.hoefsloot@valleienergie.nl of 06 50653735.

Veense Isolatie actie groot succes

In nog geen maand tijd hebben zich al meer dan 75 geïnteresseerden gemeld, staan 8 aanbiedingen uit en zijn 7 opdrachten zijn verstrekt voor deze inkoopactie spouwmuur en vloer.  Voor 6 mensen bleek de isolatiemaatregel niet geschikt of nodig.

Deze actie wordt georganiseerd door de gemeente Veenendaal en coöperatie ValleiEnergie. Inmiddels hebben al meerdere gemeenten interesse getoond voor het organiseren van isolatie inkoopacties.

Deel dit artikel